2014. március 2., vasárnap

ADJON BÉKÉT - ADJON BOCSÁNATOTA BESZÉLGETŐ IMÁDKOZÁS...
Ha csak akkor imádkoznék, ha már minden részletében megértettem volna az imádság titkát, akkor egész életemben távol maradnék Istentől.
"Két ember kelt át a tavon egy kicsinyke csónakban, amikor hatalmas vihar támadt.
Nagyon megijedtek.
Az egyik azt mondta: "Nagy bajban vagyunk. Most imádkozzunk vagy evezzünk?"
A másik így felelt: "Tegyük mindkettőt. Imádkozzunk is, és evezzünk is!"
 sorelválaszto
Az imádság nem más, mint az Úrral való együtt munkálkodás.
Isten előttünk jár és vezet bennünket, tőlünk pedig azt várja, hogy kövessük Őt.
Olyan világban élünk, ahol Isten "ellenlábasa" (Sátán) csellel, és erőszakkal próbálja ránk erőltetni a maga lelkületét.
Azaz elérni, hogy az önzésnek hódoljunk,...Istent hagyjuk ki az életünkből, és kételkedjünk szeretetében.
Ezért kérjük: "Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."
Nem lehet két Istennek áldozni, amikor csak egy van.
Isten sohasem kísért bennünket.
 Arany sorelválasztó
Az Istent emberi szívünkkel szeretjük.
Nincsen két szívünk: az egyik makulátlan, tiszta, fennkölt, hogy Istent szeresse: a másik önző, beszennyezett, és az emberi tapasztalatok alapján bizalmatlan.
Csak egy szívünk van, és azzal szeretjük az Istent, és az embereket.
Ezért ha valaki ismerni akarja viszonyát az Istenhez, elég ha az emberi kapcsolatait felülvizsgálja.
Ezeknek az összessége megmutatja, hogy mennyire egyesült az Istennel.
Az emberi kapcsolataink az Úr Jézushoz, a Szentlélek Istenhez  való viszonyunk hőmérője.
sorelválasztó
A keresztény ima mögött kétszeres evangéliumi meggyőződés áll.
Elsősorban: realitásunk elfogadása, hogy nemcsak értelem és akarat vagyunk, hanem pszichológiai idegállapotunk, és mélyen gyökerező hajlamaink is az énünkhöz tartoznak.
Másodszor: hogy a bennünk lévő ellentétek, lázadásunk, létünknek nem a legmélyebb gyökere:
Hanem alatta az Istenszeretet egészséges magva van elrejtve.
Azzal, hogy tudatosul bennem a lázadás, megváltozik a magamról alkotott kép.
Mindezt az imádságban, az Isten elé viszem, és nem csupán a tökéletességre való törekvésemet.
Az őszinteségi kísérlet következménye, a megváltozás vágya.
Ebből áll a beszélgető ima dinamikája.
Egyrészt, eljutni a legmélyebb énünknek a kifejezésére.
Másrészt, nemesebb érzelmeket keltve fel, megérezni az Isten szeretetét felém.
sorelválasztó
A szabadításban, a reménységben, az Úr Jézus a legjobbat akarja számunkra.
Ez oda vezet, hogy megválaszolatlanul tudunk hagyni kérdéseket.
És a látszólag meg nem hallgatott imádságok, nem tudják megingatni a hitünket.
Tudomásul kell venni, hogy emberi értelmünk, és láthatárunk korlátozott.
Ézsaiás próféta könyvében ezt olvashatjuk erről:
"Bizony,  a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál" (Ézsaiás 55,8-9).
sorelválasztó
Isten szándéka, gondolatai mindig a mi javunkat, és az üdvösségünket tartja szem előtt.
"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR - :
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.
Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám" (Jeremiás 29,11-13).
Imádkozom, mert megtapasztaltam, hogy ez segít, pedig nem értem az imádság titkát.
Éljünk és cselekedjünk úgy, hogy Isten meg tudja hallgatni az imánkat.
Ha valaki jó egészségért imádkozik, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy egészséges maradjon.
Ha valaki azért imádkozik, hogy tudjon az Úr Jézus Krisztus számára lelkeket menteni:
akkor természetesen személyes evangelizációt kell végeznie, vagy részt kell vennie, ilyen célú munkában.
Arany sorelválasztó
Ma sokan elavultnak, maradinak tekintik az imádkozást.
Ma mintha csak az lenne mottó: Mi hasznom van belőle ha részt veszek benne?
Jelenlegi világunk, a történelem egyik legnagyobb válságát éli.
Ami nagyban segítene, az egy lelki-szellemi ébredés lehetne.
Az Isten az embert szeretetre teremtette, ha vannak romboló hajlamai, azok egy közbeeső zónában foglalnak helyett.
"Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk!" - mondta Szent Ágoston híres "Vallomásaimban".
Imáinkban, adjunk szabad folyást az őszinteségnek, ne mondjuk azt, ami szép, hanem azt, ami igaz.
Arany sorelválasztó
Amikor imádkozunk, az Úr Jézus Krisztustól kapott hatalmas, és örökkévaló ígéreteire támaszkodunk:
"Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket" (Máté 7,6).
"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik" (Máté 7,7-8).

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.
Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban" 
(János 14,12-13).
 Sorelválasztó
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
Sorelválasztó


SZELÍD SZEMED ÚR JÉZUS
Dalszöveg:
Szelíd szemed, Úr Jézus,
Jól látja minden vétkemet;
Személyemet ne vesse meg
Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Tekintsen rám, ha roskadok;
Adjon békét, bocsánatot
Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Tudom, hogy vádat is emel;
Vétkeztem én, ítéljen el,
Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Elítél bár, lásd én megint,
Csak várom, hogy majd rám tekint
Szelíd szemed, Úr Jézus!


Református - Evangéliumi ének
Szerző: Szöveg: L. Stenbäck Lars
Fordította.: Podmanitzky Pál
Dallam: H. Nyberg Huugo


 Arany sorelválasztó


Visegrád, 2014. március 02.

                     Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:

                     Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


a kép nem látható


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése