2014. október 10., péntek

A MEGVÁLTÓ - ISTENI TÜZET HOZOTT

Kedves Látogató! 
Nagyon köszönöm megtisztelő jelenlétét az oldal olvasása által! Újból bekopogok a Kedves Olvasók ajtaján!
Bízom benne, hogy az Úr Jézus, a Szent Lelke által ezúton is megérinti Önöket! Ehhez kérjük a Jó Isten áldását! 
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet mértéke, a mértéktelenség

A Megváltó eljött, hogy Isteni tüzet hozzon számunkra. Az Úr Jézus minden vágya az, hogy ez a tűz mindenkire átterjedjen, és lángra lobbanjon.
Mégis az emberek halálos fagyban élnek.
Szeretik az aranyat, anyagiakat, sikert, pozíciót, hatalmat, hírnevet!
Szeretnek szórakozni, amely azután leköti őket.
Csak Isten számára nem jut idő, nem jut hely, egy kis szeretet sem.

A föld esztelen szerelmesei valóságos önkívületbe esnek bolond szenvedélyükben.
Semmit érő dolgokra, teremtményekre pazarolják szívük vonzalmát.
Nem, nem Istenem, nem lehet, hogy a földi szeretet legyőzze az Isten iránti szeretetet!
És, mi Úr Jézus Téged csak kicsikét, és mértékkel szeressünk?

Nem kellene inkább az Isten szeretetét, jóságát ízlelgetni?

Meddig helyezzük még első helyre magunkban azokat a dolgokat, teremtményeket, amelyek megmérgezik az életünket?

De milyen vakok vagyunk!
Ma a szomorúság, a kiábrándulás az emberiség egyetemes nyelve.
Tudnunk kell, hogy csak Istentől várhatunk segítséget.

"Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak" (Jób 5,6-7).

Mindaddig, amíg egyéni álláspontunkból tekintünk mindenre, addig az igazságot sohasem fogjuk felismerni.

A szeretet ABC ...

A . Alkalmazkodás
Á . Álmok
B . Becsület
C . Céltudatosság
Cs . Csend
D . Derű
E . Egységtudat
É . Élővilág tisztelete
F . Felelősség
G . Gondtalanság
G . Gyöngédség
H . Hála
I . Intuíció
Í . Ígéret földje
J . Jóság
K . Kitartás
L . Lelki egyensúly
M . Megbocsátás
N . Nevelés
Ny . Nyugalom
O . Oltalom
Ó . Óhaj
Ö . Öröm
Ő . Őszinteség
P . Pillanat szépsége
R . Ragyogás
S . Segítségnyújtás
Sz . Szenvedély
T . Tiszta szándék
U . Udvariasság
Ú . Új helyzetek
Ü . Üdvösség
Ú . Úr
V . Vidámság
Z . Zene
Zs . Zsenialitás

Ezek olyan kulcsszavak és viselkedésformák, amelyek nélkül a szeretet nem létezik, illetve annak csak egy torzult változata.
Fedezd fel ezeket az életedben...!
Érdemes ezekkel foglalkozni, mert nagy hatással vannak rád, és környezetedre...! Tágabb értelemben a világ sorsának alakulására...!

A szeretet az akaratnak a tette

Gondoljuk át, hogy a szeretet ma nagyon gyakran csak érzésnek vagy érzelemnek tűnik. Természetes, hogy érzelem is rejlik a szeretetben.
De a szeretet sokkal több, és összetettebb, mint egy érzelem.
A szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Az igazi szeretet cselekszik valamit.

"Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem, cselekedettel és igazsággal" (1Jn 3,18).

Éppen ezért nekünk először is az akaratunkat kell átengednünk az Úr Jézusnak, mielőtt a "szeretet gyümölcse" teremne bennünk."
Az "irgalmas samaritánus" szeretetével kell, hogy szeressünk (Lk 10,25-37).

Lelki szegénységünk bevallása

Sok ember nem becsüli sem a saját, sem mások életét.
Sajnos divatos lett az "Akármit csak ártson!", - nagyon balga viccelődés.
Végtelenségig kihasználva minden lehetőséget, tekintet nélkül a következményekre.

"Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen" (Jel 3,17).

Vakok vagyunk saját lelki szükségünk meglátására. Ábrándozunk, epekedve vágyakozunk. Hívságos dolgokban reménykedünk.
Ha ezek teljesülése elmarad, kétségbe esünk, és kijelentjük; - "Nem érdemes élni!" Sajnos népbetegséggé vált a depresszió, az életuntság, a letargia, a lelki válság, a szenvedélybetegség. 

Ebbe az ördögi hínárba hívő ember nem gabalyodhat

Hinnie kell abban, hogy Istennek célja van velünk. Van az életének értelme. Az Úr Jézus szeretetével meg akar érinteni minket.
Ha átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak, mint Urunknak, a Szentlélek csodatévő ereje életünkben túláradó lesz.

"Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére" (Zsid 12,1-2).

A szeretet Istene rajtunk keresztül akar lehajolni minden emberhez

A változás korát éljük.
Ezt még tovább súlyosbítja, hogy senki sem tudja, hogy mit hoz a holnap.
A felebaráti szeretet, a gyengédség, és a jó feltételezése a másikról "hiánycikk". Ezek kezdenek kiveszni az emberi érzés, - és a kapcsolati világ kínálatából.

Bizonyára ismerős, hogy időnként milyen könnyen kitudjuk mondani, hogy mi szeretjük az embereket. És ezt tesszük teljesen őszinte, és becsületes kifejezéssel.
Pedig oly gyakran nem látjuk meg a magányos embert a tömegben!
Mintha nem látnánk a beteget, a szegényt vagy az elhagyottat körülöttünk!
Nem akarunk tudomást venni róla, akinek egyetlen reménye az a szeretet lehet, amit mi adhatnánk neki Jézus Krisztus által.
Az igazi szeretet felkelti bennünk a vágyat, hogy ne magunkra, hanem a mások javára gondoljunk.

"Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt" (Róm 13,8).

Csepp a tengerben

"Mi "Úgy érezzük, amit teszünk, csak csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger" (Teréz Anya).

A nagy kapu, amely felé a tömeg sodródik és mindig nyitva van, a pusztuláshoz vezet.
Minden sima, széles úttól félni kell.
Ha a világiak szeretnek, ha az út nagyon kellemes: jaj nekünk!
Őrizkedjünk tehát nagyon attól, hogy kövessük azt a hatalmas tömeget, amelyik a széles és kényelmes úton megy.
Keressük azt az ösvényt, amelyen kevesen kapaszkodunk felfelé. Kapaszkodjunk fel a sziklákon, hogy elérjük a biztos hegytetőt.

Istent értelmünkkel kereshetjük, megtalálni azonban csak a szívünkkel tudjuk

2014. évében is igen nagy szükség van Isten Erejére.
Reméljük, hogy a megtért emberek szívében a Szentlélek elvégzi a tisztítást.
Ez az Erő, ami képes meghajlítani térdünket Isten előtt, és szájunkat bocsánatkérésre nyitni embertársunk előtt.
Ez az Erő, ami ellen képtelen bármit szólni a világ.

E világ urai jönnek és mennek ...de a mi Urunk uralma örök, és Ő visszajön!

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4,4-5)


Visegrád, 2014. október 10.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                       Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius