2014. december 18., csütörtök

EGY ÖLELÉS TÖBBET ÉR MINDEN SZÓNÁL"Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznom, hogy mikor van az, amikor szeretek, akkor azt mondanám, hogy amikor a szeretet érzése boldogság érzést vált ki, és ez az érzés végig söpör egész testemen, átjárja teljes lényem. 
Ha megkérdeznék, hogy mikor van az, amikor bárki a valós szeretettel, a Mindenség szeretetével tud szeretni, akkor azt mondanám, hogy aki nem az elcsépeltként használt szeretettel, hanem valósan szeret, az ezt a boldogságérzést minden pillanatban érzi, mert a valós szeretet nem kizárólagos, nem egy valaki és nem egy valami szeretete, hanem általános mindenkire és mindenre, sőt az egész Univerzumra irányul." (Cedamus)

Az Úr Jézus panasza

"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.
Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!" (Máté 23,37-39).

Nem számít, hogy nekünk mit mondanak...

Mi mindig megtaláljuk a Hozzád vezető utat.
Mi meghalljuk Isten üzenetét.
Tegnap este vagy ötven főiskolás korú fiatalt láttam az egyik templom udvarán

Egymás kezét fogták és úgy énekelték: "...minden ember tudja meg, hogy Jézus él..."

Ha ezt az ötven fiatalt megkérdeznénk, hogy miért éneklik ezt az éneket? - Akkor valamennyi azt válaszolná, hogy azért, mert találkozott az "élő" Jézus Krisztussal!

Ha az ötven budapesti fiatal élményét elemeznénk. Akkor azt tapasztalnánk, hogy ugyanarról a Személyről beszélnek. Akivel velük egy időben Hongkongban,  Londonban, Los Angelesben és Amszterdamban is találkoztak, találkoznak kortársaink.

Ha pedig valamennyi élményét egy elképzelt komputerben elemeznénk, akkor meglepő felfedezésre jutnánk. Arra, hogy ez a mai Jézus Krisztus ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozza, mint akivel az Újszövetség korában a tanítványok találkoztak.

Az embervilág egyedülálló jelensége ez! Nincs nagyobb lehetősége a földi életnek, mint ez a találkozás! Találkozni a kétezer éve úton levő, és köztünk járó Úr Jézussal!
Ezért érdemes volt megszületni!
Isten szeretetének ajándéka egyszülött Fia

"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!

 Kedves Testvéreim! Kedves Barátaim, Látogatóim! Kedves Olvasóim!
.......Békességet, Boldogságot, Csengőszót és Gyertyalángot!
.......Ajándékot, Szeretetet s mindent, Ami fontos Nektek!
.......Ajtód elé fehér bársonyt: Békés, Boldog, Szép, Karácsonyt! Áldott Új Esztendőt!
ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - SZÉP - MEGHITT KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK!

ÁLDOTT - BÉKÉS - EGÉSZSÉGBEN TELJES - ÖRÖMÖKBEN GAZDAG - ÚJ ESZTENDŐT!

 

Visegrád, 2013. december 18.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius