2012. június 17., vasárnap

SIESSÜNKEMLÉKEZTÜNK - EMLÉKEZÜNK RÁTOK

Drága családtagjaink, szeretett régi jó barátaink!
Emlékeztünk - Emlékezünk Rátok...
Gondolatban, lelkünkben mi is Veletek szárnyalunk...
A Magasságos Ég felé kitárjuk két karunk...könnyes szemmel emlékezünk Rátok!
Angyali kísérettel messzire mentetek, de a mi szívünkben mindig itt vagytok, és jelen lesztek!

Tudjuk, hogy milyen közel van az élet, és a halál egymáshoz!
A halál egy sötét, és fekete szolga, amely az életünk szekere mögött lovagol.
De a halál keze csak addig ér, ameddig ez a látható világunk kiterjed.
Hálásak vagyunk az Úr Jézusnak, hogy van számunkra egy hely, ahol a halál már nem a testőrünk többé!
"Isten letöröl minden könnyet a szemünkről,
és a halál sem lesz többé,
sem gyász, sem jajkiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé,
mert az elsők elmúltak" (Jel21,4).
SIESSÜNK
  
Siessünk szeretni az embereket
olyan gyorsan mennek el
cipő marad utánuk meg süket telefon
csak ami nem fontos az cammog, mint a tehén
ami igazán fontos, oly gyors hirtelen történik,
utána a csend normális, egészen kibírhatatlan,
mint a tisztaság amely legegyszerűbben
a kétségbeeséstől születik
amikor valakire gondolunk nélküle maradván.

Ne légy nyugodt, hogy van időd
mert a bizonyosság bizonytalan,
elveszi érzékenységünket, mint minden szerencse
úgy jár egyszerre a kettő mint a pátosz és a humor
mint két szenvedély,
mely egynél mindig gyengébb,
oly hamar mennek el,
mint a júliusban elhallgató sárgarigó
mint egy esetlen hang
vagy egy ügyetlen meghajlás
becsukják szemüket, hogy lássanak igazán
nagyobb kockázat egyébként megszületni,
mint meghalni
mindig túl keveset és túl későn szeretünk.

Ne írj róla túl gyakran,
de írj egyszer s mindenkorra,
és olyan leszel mint a delfin szelíd erős.

Siessünk szeretni az embereket,
oly gyorsan mennek el,
és azok meg, akik nem mennek el,
nem mindig térnek vissza
hisz soha nem tudni a szerelemről,
hogy az első az utolsó,
vagy hogy az utolsó - első.

(Jan Twardowski versét Sajgó Szabolcs fordította)

Kívánok Mindnyájatoknak - Szép - Boldog - Egészségben gazdag  - Nyugodt - Békés napokat!
ISTEN ÁLDÁSA ÉS ÉRINTÉSE KÍSÉRJEN BENNETEKET - SZÍVETEKET - LELKETEKET!
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!Visegrád, 2012. június 17.

                   Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:
                   Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


"Dicsérjétek az Urat!
Dicsérd, lelkem, az Urat!
Dicsérem az Urat, amíg élek,
zsoltárt zengek Istenemnek,
míg csak leszek" (Zsolt 146,1-2).


CSAK A SZERETET - Dalszöveg 

Ottmaradni a harcban, mikor fárad a kéz,
Az az egyetlen tarthat, ami több mint az ész.
Csak a szeretet képes, amire semmi más,
Hogy elveszhetett az érdek, de élni fog a világ.
Az hogy életét adja ellenségeiért,
Vérét omlani hagyja, ilyet ki hallott még.


Refrén:
Mindig súgod, hogy küzdjél, látod érdemes volt,
Többet adott a hűség, mint a pillanatot.
Tűzben izzani végig, mint a legelején,
Csak a szeretet visz, hogy odaérj. Ho-ó-ó
Csak a szeretet visz, hogy odaérj.


Közeledik az óra, már csak alig elég,
Haza repül a gólya, tudja az idejét.
Vár egy terített asztal, körben millió szék,
És ott van, akit magasztal a győztes emberiség.

Refrén:
Mindig súgod, hogy küzdjél...

2012. június 14., csütörtök

A SZERETET ÖSSZEKÖT


A SZERETET DICSÉRETE
Szeretethimnusz

A szeretet
"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
.................
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 
.................
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet" (1 Kor 13).


Kedves Látogatók!

Köszönöm a kérdéseket. Igyekszem színes, életszerű példákkal közelíteni ezekhez.
Megpróbálok Önökkel, Veletek, és az Ifjúsággal együtt lélegezni, gondolkozni.

Nem! Senki ne hivatkozzon arra, hogy alig van ideje!

Alig van ideje magára, gyermekére, házastársára, barátaira, ismerőseire, embertársára! Túl sok a munkája, az elfoglaltsága!
Mikor is beszélgettek egy jót, olvastak, írtak levelet szeretteiknek, meséltek jóízűen, játszottak vidáman, felszabadultan...? Esetleg mondjuk például, kevesebb televízió nézése helyett?

Szüleim, Nagyszüleim, Rokonaim tényleg nagyon sokat dolgoztak.
Egyszerűen éltek, hogy a háború után, újrakezdhessék az életüket. Mégis rengeteg emlékem maradt szeretetükről.
Különösen a Nagymamámmal történő nagy beszélgetésekről, mesélésekről.
Kirándulásokról, rokoni és baráti családok látogatásairól. Jó volt nagyon, összetartozott a család.
Szerettek minket. Ezért születtünk.

A szeretet időt követel számunkra, a "szórakozások" rovására.
Akarjunk szeretni! Ehhez nem kell szabályokat követni.
Hanem csak Valakit kell követni - az Úr Jézus Krisztust!

Gyengék vagyunk? Elbukunk? Rosszul szeretünk? Vagy egyáltalán nincs bennünk szeretet?
Törekedjünk ezért a szeretetre!

A szeretet összeköt

A szeretet képes összekötni, a beteg összetört személyiségének darabjait egy egységgé.
A pszichiáter, ha ismeri is a szeretet gyógyító erejét, nem tudja előidézni, vagy receptre felírni azt.

Jézus Krisztus volt az, Aki pszichológiájában a szeretetre alapított élet magyarázatát megadta.
Ennek az életnek az elnyeréséhez az utat is megmutatta.
Szerinte az Isten szeretete szükséges ahhoz, hogy az emberi életet egységben láthassuk.
És ez természetesen nemcsak Istennek irántunk való szeretete. Hanem a mi Őiránta, és a felebarátaink iránt érzett szeretetünk is.
Ezért állapítják meg többen is, hogy a vallás többet tud nyújtani, mint a pszichoterápia. Mert a szeretetnek ilyen helyet biztosít az életünkben.

A szeret éhség összetevői és jelei

1. Éhezi az elismerést és a dicséretet
2. Tudatában van: értéke teljesítményétől függ
3. Fél attól, ha hibázik, retorzió következik
4. Csökkent értékűnek érzi magát
5. Ennek ellensúlyozására: gyakran henceg
6. Álarcot visel: nem meri feltárni magát
7. Emiatt sebezhetővé válik
8. Függőségbe kerül azoktól az emberektől, akik figyelemre méltatják
9. Nem képviseli saját véleményét
10. Motivációja gyakran: rejtett agresszió
11. Falakat épít maga köré, ezért nehezen megközelíthető
12. Állandóan félreértések és magyarázkodások kereszttüzében él
13. Támadó modorban kommunikál
14. Fel nem ismert és el nem vállalt feszültségekkel küszködik, nem tudja mi a baja
15. Rávetíti környezetére saját lelki tartalmát

Egyetlen gyógyszere 

* a bölcs
* türelmes
* figyelmes
* tartós
* nevelő, tanító jellegű
* példaadó
* megbocsátó
* Személyiségét felmelegítő szeretet,
amely egészséges atmoszférát teremt körülötte, amelyben felnövekedhet.

Ez a szeretet nem azonos a vággyal

Nem is a kényszer, hanem a szabadság légkörében születik.
Ajándék és lehetőség ez.
Az még nem igazi szeretet, ami ezt mondja: "Szeretlek téged, mert szükségem van rád."
Az igazi így szól: "Szükségem van rád, mert szeretlek téged."

A szeretet nem érzés, hanem inkább viszonyulás

De amíg nem kaptunk szeretet nem is tudunk adni. Adni és kapni tudó szeretetet, ez a személyiség érettségének legbiztosabb jele.
A szeretet a viszonzás várása nélküli szolgálatban jelentkezik.

Istenné a legtökéletesebb szeretet

..."Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).

Amikor az Úr Jézust elfogadjuk, ezt a szeretetet fogadjuk be.
Mert Ő személyesítette meg Isten irántunk való szeretetét.
Azzal mutatjuk meg, hogy "mi is szeretjük Őt", és ezt komolyan vettük.

 "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket" (1Jn 4,18-19).

Ez a szeretet gyakorlatilag is hozzáférhető

Mégpedig a Szentlélek által.
Aki ráébreszt szükségleteinkre és a lehetőségeinkre.
A hit által - ami nem érzés, hanem teljes elfogadás - döntés.
A szeretetben erő van, mert általa Jézus Krisztus lakik bennünk.
Ez az erő éltet naponként és segít önzésünk leküzdésében, a mások felé fordulásban.

A szeretet összeköt

A modern ember viszont egy csomó veszélylehetőségektől szorong. Siker, pozíció, szeretet, s.t.b. elvesztése, és nem talál feloldódást belőle.
Ezért a szorongás károsabb az idegeinkre, mint a valóságos veszélyhelyzet félelme.

Félelmünk és szorongásunk a bizonytalanságérzetből születik, amely belső konfliktusaink formájába öltözik fel bennünk.
De ha komolyan vesszük, hogy Isten szeret bennünket, ez a "szeretet kiűzi a félelmet."
Akik az Úr Jézus akarata szerint élnek, azok tudnak szeretni, és felelősséget vállalnak egymásért.

Váltsuk, váltsd valóra, amit Jézus mondott: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást" (Jn 13,34-35).

Visegrád, 2012. június 07.
                                                        Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                        Móritzné Nagy  Ilona   teológus-misszionárius

2012. június 6., szerda

MAI NEMZEDÉK


 

MINDEN A SZERETET


"Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy "rongybábu" vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám.
Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok.
Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek.
Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk.
Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak.
Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is.

A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést!
Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni.
Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel jön.

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... 
Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély
megmászásában rejlik.
Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt.
Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni.
Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába, már halott leszek.

Mindig mondd azt, amit érzel, és tedd azt, amit gondolsz.
Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre lehessek.
Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán, hogy "hiszen tudod".
Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el.

Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak.
Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz.
Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést.

Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd őket, és bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", "kérlek", "köszönöm", és mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz.
Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért.
Kérj az Úrtól erőt, és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket.
Mutasd ki barátaidnak, és szeretteidnek, mennyire fontosak neked."
( G.G.Marquez)


Kedves Barátaim, Látogatóim, Olvasóim!

Öröm számomra látni, hogy a mai fiatalok keresik az utat, az alternatívákat.

Ma rengeteg nyomás nehezedik ránk.

Nagy szükség van arra, hogy a külvilág, és a média által közölt zűrzavaros "értékek" helyett a Szentírás kézzelfogható iránymutatást adjon.


Az Úr Jézus tanítása támaszt adjon az "Új Nemzedéknek".

Ez a tanítás, a Szentlélek által hitet ébreszt, fényt gyújt, bátorít, konkrét cselekvésre hív, és biztos irányt mutat.
Az oldalon megjelenő rövid levelekkel őszinte szívvel szeretnék segíteni, hogy megismerjük Isten akaratát.
Megtanuljuk az Úr Jézus követését.
Az Úr Jézusról igyekszem szólni mindenhol, ahol megfordulok.
A Felétek küldött leveleimben is az Úr Jézus Krisztus van középen.

Miért?

Mert életem nagy tragédiái, nehézségei, és válságai miatt is megtapasztaltam, hogy milyen óriási változást hozott az életemben.
Mert nagyon jól érzem, hogy az Úr Jézusra van szüksége ennek a világnak, és minden egyes embernek.

Az emberek hajlamosak arra, hogy ha valami szokatlant "természetfelettit", paranormálisat tapasztalnak, akkor azt higgyék, hogy abban valami nagyszerű és jó dologgal: esetleg Isten megnyilvánulásával találkoztak.
Ám a szokatlan jelenségek sokfélék, és nem csak Istentől eredhetnek, kétes gyümölcsöket is teremthetnek...

Ezért Nekünk mégis jobb lesz az Úr Jézusra figyelni.

Márk evangéliuma szerint az Úr Jézus figyelmeztette a mai nemzedéket is:
"Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!" (Mk 13,22-23)

Embertársaink nagy része sajnálatos módon nem ismeri fel a Szentírásból, vagy tapasztalatból az Úr Jézus által ígért nagy lehetőségeket.
A Szentlélek Isten nem szorul arra, hogy okkult, tanításától idegen eszközöket, meditációs erőfeszítéseket használjon.

Az Úr Jézust szerető, egyedül Őt imádó hívő, egyszerű fohásszal, segítségül hívhatja.

Ma is akar és tud gyógyítani testet, lelket, hogy ezáltal is mind többen megtérésre, és üdvösségre jussanak.
Téged is, biztat, mint a jó Pásztor, hogy maradj meg tanítása egyszerűségében, és így várakozzál Reá.

"Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette...és én életet adok neked győzelmi koszorúul"
(Jel 3,3;2,10b).

Hiszen azért küldte a jó Istenünk egyetlen Fiát ide közénk, erre a földre, hogy segítsen, mert veszélyben van az életünk.
Kívánom, hogy mindennap tapasztaljátok meg, hogy Isten tanításai működnek, az életünkben ma is!
Ezért:..."Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól" (Róm 1,7).

Szépen kérlek Benneteket, hogy továbbra is kedveljétek, olvassátok, beszéljetek erről, és osszátok meg az általatok kedvelt írásokat a web oldalatokon.
Ti is vegyetek részt, és segítsetek ebben a csodálatos missziói feladatban.
Kérjük "Együtt"- hogy ennek örömkönnycseppjeit a missziómunkásokkal együtt: - alkalomról - alkalomra, mások számára is tovább tudjuk küldeni...

ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR JÉZUS - ŐRIZZEN MEG TÉGED Ő!
Hallgassátok meg, békés szívvel ezt a dalt:

Visegrád, 2012. június.06

                      Sok szeretettel és üdvözlettel:
                      Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius