2012. szeptember 16., vasárnap

ÁPRILY LAJOS: KIRÁLYASSZONY KERTJE


 
 Áprily Lajos:
Királyasszony kertje

Megálltam itt a nyugtalan világban
és vándor-párom, erre hoztalak.
Megállítottak a patakos erdők,
a vércsés sziklák és a várfalak.

Megkötözött a kép: a víz világa,
szálló hajó a torlódó vízen,
hősi tető, hol vadvirágcsokorból
harcos középkor és múlás üzen.

A királyasszony kertje... így nevezted.
A campanula nagyharanggal int,
magasra nő a kosbor, sose láttam
ilyen dús ibolyát és kankalint.

Tudod a jelt? A vén kaputoronyban
kibukkannak reá az őrszemek,
s királykisasszonyok a gesztenyésben
különös bókkal táncot lejtenek.

Karolj karomba, kedves, és ne rezzenj,
mikor az árnyék nagyra nő lilán
s a néma úton szembejön sötéten
szakállas arcú Zách Felicián.

Suhogó múlt és lélek itt az erdő,
bolyongóit már régen ismerem.
Ha vándorolgatok a csalfa csendben,
az Áruló is sokszor jön velem.

Nézd, ott lakott. Onnan nézett a vízre
s töprenkedett a véres hőskoron.
Amikor már nem volt egy hű vitéze,
bástyája lett a várhegy és a rom.

Zúgott a vádak fegyveres haragja,
ő néma úr volt és fegyvertelen.
Kemény hátát a kőnek megvetette:
Támadj, világ, támadj, történelem.

És hallgatásban csendet ért a lelke
zaj és dicsőség, vér s viszály után.
S csak nézte: évek s hullámok szaladnak
az áradó és lankadó Dunán.

A sziget népe emlékszik reá még,
még látják fényes aggastyán-fejét,
vén szálfa-testét, úgy, ahogy leírják,
akik kapálták még a szőllejét...

És most, a vesztett hegyvilág után, lásd,
reánk vár itt a völgy és fenn a rom.
Jöjj s mondd utánam halk asszony-szavaddal:
Jó itt nekünk az áruló-soron.

Jó itt az edző, nyugtató magasság,
a síkon lengeteg az életem.
Mindig hegy volt hazám és most a hátam
a sűrű multú hegynek megvetem.

Jöjj fel velem. Nézz hű szemmel keletre,
s fogóddz a hegybe, hogy most élni merj
s a zord szelekkel támadó időknek
bátor szívvel, de békésen felelj.

Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.

                                                                                                                  Visegrád,1938

BIZTOS ÚT

Kedves Látogatóim!

Jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül abban a hitben, amit vallunk. Ma is lehet "Igent" mondani. Ma is lehet "Elköteleződni Valaki mellett". A X X I. század hajnalán is lehet derűsen, tisztán megélt kapcsolatokkal indulni.

A történelemben, még nem volt olyan időszak, amikor mi emberek, olyan sok ismeretet szerezhettünk volna, mint manapság. Mégis, megszámlálhatatlan a zsákutcába jutott élet, és az összetört család.
Miért? Miért?
Mert tudásunk hiába növekszik, ha arra nem ad megoldást, ami miatt szenvedünk.
Lelki válságok zsákutcájába jutunk: - folytonosan.
Isten nem felszínes, és sokszor nem is könnyű megoldásokat kínál számunkra.

Egy viszont biztos, hogy csakis az Úr Jézus útmutatásai működnek. Isten hatalmában van az élet, és a halál, a menny, és a pokol. Tudja, hogy mi vezethet ki a bajból, hogy mi jó nekünk, és mi válik a javunkra.

Sorelválaszto
Az élet értelme
Ma az élet értelme megtalálásában kell segíteni az embereket, mert erre van szükségük. Ezért fontos a lélek, és a szellem orvoslásának megismerése. 
Aki ismeri civilizációnk ezernyi betegségét az nem nyugodhat meg. Át kell érezzük világunk "szellemi krízisét" ahhoz, hogy korunk betegségeit igazán megértsük.
Ekkor felismerjük, hogy az emberrel nem lehet anélkül foglalkozni, hogy gyógyító rendszerünkben Isten Szent Lelke ne lenne elsőrendű tanácsadónk.
Most már világos előttünk, hogy az Úr Jézus személyét, és tanítását nyíltan kell, mint orvosi tanácsot is, betegeinknek ajánlanunk.
  
Sorelválasztó
Jézus a biztos pont
Az Úr szilárdan áll, az emberi szenvedélyek háborgó tengerén.
Kész elfogadni bennünket, akik hozzá fordulunk, és elfogadjuk a biztonság, és a béke áldását.
Igen a Bibliát az "Új nemzedék", újra felfedezi. 
Ha Istenfélő, boldog otthonuk van a gyermekeinknek, és rendelkeznek a rendíthetetlen hittel, biztonságban vannak. Hittel, hogy a Szentírás Isten szava, és akkor biztos kőszikla alapon állnak. Amelyet a pokol hatalmai sem rendíthetnek meg.

Jézus Krisztus békéje
Jézus békéje ajándék mindenkinek aki kéri. Olyan béke ez, amelyben személyiségünk örvendezik.
A "világ békessége" előbb-utóbb kétségbeeséshez, és csalódáshoz vezet. A világ békéje a hatalom, és a birtoklás ingatag talajára épül. A világ békéje az ellenség kompromisszuma: - egyenlőre nem öljük meg egymást.
Jézus békéje a megbocsátás, és a békéltetés szolgálatát is magába foglalja (2Kor 5,18).
Az Úr Jézus békéje akkor áraszt el bennünket, ha a Szentlélek által Jézus Krisztus lesz életünk középpontja.

Belső gyógyítás
A lelki gyógyításunk folyamata végül is nem más, mint Jézus békéjének elfogadása.
Mindnyájan átéltünk gyermekkorunktól kezdve félelmetes, káros élményeket, amik lerakódtak bennünk. Esetleg még felnőtt korunkban is meghatározzák: - tudat alatt -  a viselkedésünket. Ezek lelki betegségeket idéznek elő bennünk.

Sorelválasztó

Jézus Krisztus Lelke által jön hozzánk
Ekkor a megváltásnak új tapasztalatát élhetjük át. A Szentlélek által azt a szeretet kapjuk meg, amit gyermekkorunkban olyan fájdalmasan hiányoltunk.
A szeretetlenség emlék - világa, és Jézus Krisztus szeretete között a kapcsolat többféle módon létrejöhet.
A végeredmény azonban minden esetben: - az Úr Jézus békességének eláradása életünk legbensőbb tájain.      

Az örök élet
A teológusoknak az a tanítása: - hogy ez a földi életünk már a megkezdett örök élet. Igyekeznünk kell, hogy ne csak préselt virág legyen a hitünk. Legyen bennünk a szeretet lendülete. Legyen bennünk már most a boldog örök élet elő íze, hogy eljussunk annak teljes kibontakozására is. Hordozzuk a szívünkben az Úr Jézusról hallottakat.

Isten ajándéka
Jézus  tanítványai is  tudni szerették volna, mi ez az ajándék?
"Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: "Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?" (Mt 19,27)
A jutalom a jutalmam, a jelenlét. Csodálatos, hogy jelen lehetek Isten történetében, és Isten jelen lehet az én életemben.

Nézz Jézusra
Ezért ne féljünk, "Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére...!" (Zsid 12,2)
Járjunk csak közel Vele. Tekintetünket Reá szögezve. Ezáltal képesek leszünk megállni Jézus Krisztus előtt. Újra láthatjuk, amikor eljön az ég felhőiben, minden Szentjeivel, és Angyalaival együtt.

Angyal gif
Jövő
Honnan jön el? 
Nem kisgyermekként, és nem szegényen, észrevétlenül.
"És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel; és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig" (Mk 13,26-27).

"Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti" 
(Ézs 40,10-11).


Sorelválaszto
Kedves Olvasóim!
Ezekben a nehéz időkben talán nagyon sokszor felmerül a kétely bennünk. Vajon meddig süllyed még a csónakunk? Vajon Isten törődik velünk? Vajon mikor érkezik meg a szabadítás? Higgyük el, hogy Istennél megvan a válasz és a megoldás minden kérdésünkre. Az Úr ezt nem akarja megtartani magának. Isten kész arra, hogy a helyes irányt megmutassa Nekünk.

Milyen jó, és megnyugtató számunkra, hogy van Valaki, aki látja és kész figyelemmel kísérni az életünket. Valójában alig várja, hogy kapcsolatba kerüljünk Vele.

"Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!" (Jer 33,3)


Kedves Látogatóim!
Továbbra is várom kezdeményező kérdéseiket! Amelyekben a fiatalokat érintő, és érdeklő témákról keresztyén szemmel lehet beszélgetni, és választ adni. Köszönöm, hogy mellettünk, mellettem állnak ebben a nagyon szép missziói küldetésben!


Visegrád, 2012. szeptember 16.


                                                  Szeretettel és üdvözlettel:

                                                Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


SZÍVEMBŐL SZÓL E DAL NEKED   / dalszöveg /

Szívemből szól e dal neked,
megköszönni jöttem az egész életem
Nem kérek mást csak, hogy fordulj felém,
hogy elmondhassam mind azt, mi a szívemben úgy ég.

Hisz mindent, amire vágytam, én azt nálad meg találtam
Örökké veled élek, nekem mindig ez a vágyam.

Nem minden könny keserű, olyan édes, mint a méz
Örök könnyeket hullajtok én.
Boldog a szívem, mert benne élsz,
hiszen mindig így lesz már,
az én szívem csak mindig te rád vár.

Szívemből szól e dal nekem,
megköszönni jöttem az egész életem
Nem kérek mást csak, hogy fordulj felém,
hogy elmondhassam mind azt, mi a szívemben úgy ég.


Hisz mindent, amire vágytam, én azt nálad meg találtam
Örökké veled élek, nekem mindig ez a vágyam.

Nem minden könny keserű, olyan édes, mint a méz
Örök könnyeket hullajtok én.
Boldog a szívem, mert benne élsz,
hiszen mindig így lesz már,
az én szívem csak mindig te rád vár.

Az én szívem csak mindig te rád vár...