2017. május 8., hétfő

HAZA LEHET JÖNNI - HAZA LEHET TALÁLNI - You can come home - you can get homeNapjainkban a fiatalok várják az útbaigazítást, és a jövőbe mutatást. Mintaképet, és életcélokat keresnek. Olyanok, mint a gyönyörű új gépkocsik, amelyeknek minden része tökéletes, csak éppen benzin nincs a tartályukban. Külsőleg pompásak, de nincs semmi benső erőforrásuk.
Miért vagyunk üresek?

Megpróbáljuk feltölteni magunkat tudománnyal, és műveltséggel, jóléttel és élvezettel, és sok mással, amiről azt gondoltuk, hogy szükségünk van rá.
De továbbra is üresek vagyunk. Miért vagyunk üresek?
Mert a Teremtő önmagának alkotott; és soha nem találjuk meg a teljességet, és betöltöttség érzetét a Vele való közösség nélkül. 
Azonban rájöttem, hogy nem vagyok egyedül...

Az egész emberiség velem, veled bolyong, mert ugyanazt keresi.
Nemzedékek óta rémült gyermekként rohangálunk egyik zsákutcából, a másikba.

Állandóan biztatjuk magunkat;- „Ez a helyes ösvény, ez visz minket a célhoz.”
De mindig tévedünk! Önelégültek, és büszkék vagyunk vívmányaink miatt.
Azonban hiába van fejünk teletömve ismerettel, ha a szívünk üres. Olyan épületeket emelünk, amelyek mellett Bábel tornya is hangyabolynak tűnik;- de vajon csökkent-e egy jottányival is a bennünk érzett üresség?  
Isten szól a lelkiismeretünkben

Isten állandóan szólongat a lelkiismeretünkben, a Szent Lelke által, Isten beszél a Szentírásban, Isten beszélget a sötét helyeken, Isten szólt Jézus Krisztusban.
Isten kéri az embert, hogy forduljon vissza Hozzá.
A megtérés, a „megfordulás” gondolatával.
Segítenek-e megfejteni a kérdést, hogy miért is vagyunk itt?
Miért jött az Úr Jézus?
 „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse ami elveszett” (Lk 19,10).

Az első kérdés, amit Isten az embernek feltett;- „Hol vagy?” (1Móz 3,8-13).
Hívlak! Találkozni akarok veled. Be lehet jönni! Vissza lehet jönni! Isten kérdései mögött ott van, mindig ez-az érthetetlen örök szeretete.
Visszajöhetsz, várlak, gyere!

Mint ahogyan kereste a tékozló fiút is (Lk15,11-32).
Hova kerültél? Hova süllyedtél?
Isten kérdéseivel hívogat minket.
Előhívogat abból az állapotból, amibe Nélküle kerültünk.
A kaput becsaptuk magunk mögött!
Az Úr Jézusban, a távoli Isten egészen közel jött hozzánk.
Az a Jézus Krisztus, akiben ez a megbántott, megsértett Isten utánunk jött nagy szeretettel, egyoldalúan biztosít minket az Ő szeretetéről, és kegyelméről.
Jézus Krisztus utat taposott a mennyország kapujáig.
Kinyitotta a kaput, és azért jött utánunk, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
Haza lehet jönni! Haza lehet találni!
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül” (Róm 10,13).


Visegrád, 2017. május 08.

                                                Sok szeretettel:                                       

       Móritzné Nagy Ilona     teológus-misszionárius

Dalszöveg

URAM - NEKED ADOM SZÍVEM
Sir, I give you my heart

Uram, Neked adom szívem, szerelmed legyőz engem,
Uram, szeretem kereszted, Uram, szívedben élek. /refrén/

1. Minden madár otthonra talál, fészkébe rejti a fecske fiát,
Boldog vagyok, Benned lakhatom, a szívem ujjong Tebenned.

2. Könnyek völgyén  ha vándorolok én, az bővizű források völgye lesz,
Megyek tovább, egyre följebb már, míg Sionon Arcod felragyog.

3. Választottam: jobb Nálad egy nap, mint ezer nap Tetőled távol,
Egek Ura, bízom Tebenned, szeretem a Te házadat.

Szeretem a Te házadat,
Szeretem jelenlétedet, szeretem jelenlétedet.
Óh, óh Jézusom, óh, óh Jézusom,
Jézusom, Jézusom

Előadó: Csiszér László

2015. május 23., szombat

JÖJJETEK ÉNHOZZÁM MINDNYÁJAN


Az Istentől független élet, igen gyászosnak bizonyult
A fogyasztói társadalom ezernyi elvont kényszere nyomaszt bennünket; venni kéne...venni kéne...kapni kéne...kapni kéne...
Ezt harsogja minden körülöttünk. Milliók érzik magukat szabadnak, de egyáltalán nem azok. Annyi minden fogva tart bennünket...
Növekszik a kapzsiság, a korrupció, a nagyfokú anyagi egyenlőtlenség, az előítélet, az antiszociális viselkedés...

Van megoldás
Ezt csodálatos egyszerűséggel foglalja össze az Úr Jézus.
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28).

Jó lenne ha az Úr Jézusra szeretnénk hasonlítani
Ebben az "elfoglalt világban" komolyan vennénk, hogy meg kell tanulnunk "jól" szeretni a gyermekeket.
A családok biztos létezésében, elsősorban a játékszabályoknak, a "szíven át", az érzelmeken keresztül történő eljutása a fontos.
Elsősorban a szeretet, a jó hirdetése, és elfogadása a döntő.
Gyermekeink szilárd, és egyértelmű viselkedési törvényeket kívánnak.
Miért tesszük őket olyasmiért felelőssé, amit nem tanítottunk meg egyértelműen velük?
 

Isten vezessen, ne az emberek
Születésünk pillanatától kezdve elkezdjük a keresést. Tudnunk kell, honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? És, merre kell tartanunk?
Egyedül az Úr Jézus változhatatlan, örökkévaló.
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni..." (Zsid 13,8-9).

Kedves Olvasók!
Vannak, akik keményen dolgoznak, tanulnak, vagy kisgyermekükkel foglalkoznak, de időnként kimerülnek testileg - lelkileg. Nagyon szeretnének egy "életadó" forrásból "inni".
Jézus hív bennünket:..."Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!"
Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni"...(Jn 7,37-39).

Hidd el, és hisszük, hogy ez a forrás létezik! Az élő Isten ma is fel akarja tölteni szellemi - lelki tartalékunkat. Nem szeretné, hogy "összetörjünk", és ott maradjunk az út szélén.
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem"
(Zsolt 50,15).

A ma emberére rengeteg nyomás nehezedik. Megélhetési és pénzügyi terhek, a kilátástalanság szorongató ereje. Számtalan kínálat, felszínes értékek, a reklámok áradatával. Az emberi természetünk kívánságai, és még sok minden más. Mind - mind az életünket akarja irányítani. Ezért ha engedünk ezeknek, akkor az életünk csak rosszabb, és rosszabb lesz.

De nem kell elsodródnunk, lelki válságba kerülnünk, ha tudatosan arra figyelünk, és aszerint cselekszünk, amire az Úr Jézus tanít bennünket.
Kívánom, hogy mindennap tapasztalják meg, hogy Isten tanításai működnek, az életünkben ma is!


DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!
Visegrád, 2015. május 23.
                                                         Szeretettel és üdvözlettel:
                                                         Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionáriusCsak Hagyj Sírni - Just Let Me Cry 

Hiszem, hogy minden okkal történik
Minket nem csak a szél dobott vagy a sors kezére hagyott.
De néha az élet küld egy váratlan vihart 
És kénytelenek vagyunk szembenézni a legmélyebb fájdalommal.

Amikor érzem a szívfájdalmat ami kezd lehúzni engem
Sarkamban a mély de küzdök, hogy a földön álljak.
Mégis időnként a fájdalom belülről erősödik
És én semmit sem tudok csinálni, aztán kiengedem.

Csak hagyj sírni
Tudom, hogy nehéz látni
De a fájdalom úgy érzem
Nem megy el ma.
Csak hagyj sírni
Amíg minden könny esik
Ne kérdezd, hogy mikor és ne kérdezd, miért
Csak hagyj sírni.

Amikor beleegyeztem, hogy Isten ezt a szívet tegye belém
Megértettem, hogy nem lesz rá esély, hogy összetörjön.
De tudom, hogy Ő pontosan tudja, hogy érzem magam
És tudom, hogy idővel Ő elveszi a fájdalmat.

Csak hagyj sírni
Tudom, hogy nehéz látni
De a fájdalom úgy érzem
Nem megy el ma.
Csak hagyj sírni
Amíg minden könny esik
Ne kérdezd, hogy mikor és ne kérdezd, miért
Csak hagyj sírni.

Éreztem igaz örömöt amikor a szívem énekelni akart
És így az én könnyeim nem feladás.
Tudom, hogy újra fogom ezt érezni 
De most,
Ebben a pillanatban,

Csak hagyj sírni
Tudom, hogy nehéz látni
De a fájdalom úgy érzem
Nem megy el ma.
Csak hagyj sírni
Amíg minden könny esik
Ne kérdezd, hogy mikor és ne kérdezd, miért
Csak hagyj sírni.
Én Hiszem, hogy minden okkal történik!!!

2014. december 18., csütörtök

EGY ÖLELÉS TÖBBET ÉR MINDEN SZÓNÁL"Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznom, hogy mikor van az, amikor szeretek, akkor azt mondanám, hogy amikor a szeretet érzése boldogság érzést vált ki, és ez az érzés végig söpör egész testemen, átjárja teljes lényem. 
Ha megkérdeznék, hogy mikor van az, amikor bárki a valós szeretettel, a Mindenség szeretetével tud szeretni, akkor azt mondanám, hogy aki nem az elcsépeltként használt szeretettel, hanem valósan szeret, az ezt a boldogságérzést minden pillanatban érzi, mert a valós szeretet nem kizárólagos, nem egy valaki és nem egy valami szeretete, hanem általános mindenkire és mindenre, sőt az egész Univerzumra irányul." (Cedamus)

Az Úr Jézus panasza

"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.
Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!" (Máté 23,37-39).

Nem számít, hogy nekünk mit mondanak...

Mi mindig megtaláljuk a Hozzád vezető utat.
Mi meghalljuk Isten üzenetét.
Tegnap este vagy ötven főiskolás korú fiatalt láttam az egyik templom udvarán

Egymás kezét fogták és úgy énekelték: "...minden ember tudja meg, hogy Jézus él..."

Ha ezt az ötven fiatalt megkérdeznénk, hogy miért éneklik ezt az éneket? - Akkor valamennyi azt válaszolná, hogy azért, mert találkozott az "élő" Jézus Krisztussal!

Ha az ötven budapesti fiatal élményét elemeznénk. Akkor azt tapasztalnánk, hogy ugyanarról a Személyről beszélnek. Akivel velük egy időben Hongkongban,  Londonban, Los Angelesben és Amszterdamban is találkoztak, találkoznak kortársaink.

Ha pedig valamennyi élményét egy elképzelt komputerben elemeznénk, akkor meglepő felfedezésre jutnánk. Arra, hogy ez a mai Jézus Krisztus ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozza, mint akivel az Újszövetség korában a tanítványok találkoztak.

Az embervilág egyedülálló jelensége ez! Nincs nagyobb lehetősége a földi életnek, mint ez a találkozás! Találkozni a kétezer éve úton levő, és köztünk járó Úr Jézussal!
Ezért érdemes volt megszületni!
Isten szeretetének ajándéka egyszülött Fia

"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!

 Kedves Testvéreim! Kedves Barátaim, Látogatóim! Kedves Olvasóim!
.......Békességet, Boldogságot, Csengőszót és Gyertyalángot!
.......Ajándékot, Szeretetet s mindent, Ami fontos Nektek!
.......Ajtód elé fehér bársonyt: Békés, Boldog, Szép, Karácsonyt! Áldott Új Esztendőt!
ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - SZÉP - MEGHITT KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK!

ÁLDOTT - BÉKÉS - EGÉSZSÉGBEN TELJES - ÖRÖMÖKBEN GAZDAG - ÚJ ESZTENDŐT!

 

Visegrád, 2013. december 18.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

2014. október 10., péntek

A MEGVÁLTÓ - ISTENI TÜZET HOZOTT

Kedves Látogató! 
Nagyon köszönöm megtisztelő jelenlétét az oldal olvasása által! Újból bekopogok a Kedves Olvasók ajtaján!
Bízom benne, hogy az Úr Jézus, a Szent Lelke által ezúton is megérinti Önöket! Ehhez kérjük a Jó Isten áldását! 
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet mértéke, a mértéktelenség

A Megváltó eljött, hogy Isteni tüzet hozzon számunkra. Az Úr Jézus minden vágya az, hogy ez a tűz mindenkire átterjedjen, és lángra lobbanjon.
Mégis az emberek halálos fagyban élnek.
Szeretik az aranyat, anyagiakat, sikert, pozíciót, hatalmat, hírnevet!
Szeretnek szórakozni, amely azután leköti őket.
Csak Isten számára nem jut idő, nem jut hely, egy kis szeretet sem.

A föld esztelen szerelmesei valóságos önkívületbe esnek bolond szenvedélyükben.
Semmit érő dolgokra, teremtményekre pazarolják szívük vonzalmát.
Nem, nem Istenem, nem lehet, hogy a földi szeretet legyőzze az Isten iránti szeretetet!
És, mi Úr Jézus Téged csak kicsikét, és mértékkel szeressünk?

Nem kellene inkább az Isten szeretetét, jóságát ízlelgetni?

Meddig helyezzük még első helyre magunkban azokat a dolgokat, teremtményeket, amelyek megmérgezik az életünket?

De milyen vakok vagyunk!
Ma a szomorúság, a kiábrándulás az emberiség egyetemes nyelve.
Tudnunk kell, hogy csak Istentől várhatunk segítséget.

"Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak" (Jób 5,6-7).

Mindaddig, amíg egyéni álláspontunkból tekintünk mindenre, addig az igazságot sohasem fogjuk felismerni.

A szeretet ABC ...

A . Alkalmazkodás
Á . Álmok
B . Becsület
C . Céltudatosság
Cs . Csend
D . Derű
E . Egységtudat
É . Élővilág tisztelete
F . Felelősség
G . Gondtalanság
G . Gyöngédség
H . Hála
I . Intuíció
Í . Ígéret földje
J . Jóság
K . Kitartás
L . Lelki egyensúly
M . Megbocsátás
N . Nevelés
Ny . Nyugalom
O . Oltalom
Ó . Óhaj
Ö . Öröm
Ő . Őszinteség
P . Pillanat szépsége
R . Ragyogás
S . Segítségnyújtás
Sz . Szenvedély
T . Tiszta szándék
U . Udvariasság
Ú . Új helyzetek
Ü . Üdvösség
Ú . Úr
V . Vidámság
Z . Zene
Zs . Zsenialitás

Ezek olyan kulcsszavak és viselkedésformák, amelyek nélkül a szeretet nem létezik, illetve annak csak egy torzult változata.
Fedezd fel ezeket az életedben...!
Érdemes ezekkel foglalkozni, mert nagy hatással vannak rád, és környezetedre...! Tágabb értelemben a világ sorsának alakulására...!

A szeretet az akaratnak a tette

Gondoljuk át, hogy a szeretet ma nagyon gyakran csak érzésnek vagy érzelemnek tűnik. Természetes, hogy érzelem is rejlik a szeretetben.
De a szeretet sokkal több, és összetettebb, mint egy érzelem.
A szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Az igazi szeretet cselekszik valamit.

"Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem, cselekedettel és igazsággal" (1Jn 3,18).

Éppen ezért nekünk először is az akaratunkat kell átengednünk az Úr Jézusnak, mielőtt a "szeretet gyümölcse" teremne bennünk."
Az "irgalmas samaritánus" szeretetével kell, hogy szeressünk (Lk 10,25-37).

Lelki szegénységünk bevallása

Sok ember nem becsüli sem a saját, sem mások életét.
Sajnos divatos lett az "Akármit csak ártson!", - nagyon balga viccelődés.
Végtelenségig kihasználva minden lehetőséget, tekintet nélkül a következményekre.

"Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen" (Jel 3,17).

Vakok vagyunk saját lelki szükségünk meglátására. Ábrándozunk, epekedve vágyakozunk. Hívságos dolgokban reménykedünk.
Ha ezek teljesülése elmarad, kétségbe esünk, és kijelentjük; - "Nem érdemes élni!" Sajnos népbetegséggé vált a depresszió, az életuntság, a letargia, a lelki válság, a szenvedélybetegség. 

Ebbe az ördögi hínárba hívő ember nem gabalyodhat

Hinnie kell abban, hogy Istennek célja van velünk. Van az életének értelme. Az Úr Jézus szeretetével meg akar érinteni minket.
Ha átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak, mint Urunknak, a Szentlélek csodatévő ereje életünkben túláradó lesz.

"Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére" (Zsid 12,1-2).

A szeretet Istene rajtunk keresztül akar lehajolni minden emberhez

A változás korát éljük.
Ezt még tovább súlyosbítja, hogy senki sem tudja, hogy mit hoz a holnap.
A felebaráti szeretet, a gyengédség, és a jó feltételezése a másikról "hiánycikk". Ezek kezdenek kiveszni az emberi érzés, - és a kapcsolati világ kínálatából.

Bizonyára ismerős, hogy időnként milyen könnyen kitudjuk mondani, hogy mi szeretjük az embereket. És ezt tesszük teljesen őszinte, és becsületes kifejezéssel.
Pedig oly gyakran nem látjuk meg a magányos embert a tömegben!
Mintha nem látnánk a beteget, a szegényt vagy az elhagyottat körülöttünk!
Nem akarunk tudomást venni róla, akinek egyetlen reménye az a szeretet lehet, amit mi adhatnánk neki Jézus Krisztus által.
Az igazi szeretet felkelti bennünk a vágyat, hogy ne magunkra, hanem a mások javára gondoljunk.

"Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt" (Róm 13,8).

Csepp a tengerben

"Mi "Úgy érezzük, amit teszünk, csak csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger" (Teréz Anya).

A nagy kapu, amely felé a tömeg sodródik és mindig nyitva van, a pusztuláshoz vezet.
Minden sima, széles úttól félni kell.
Ha a világiak szeretnek, ha az út nagyon kellemes: jaj nekünk!
Őrizkedjünk tehát nagyon attól, hogy kövessük azt a hatalmas tömeget, amelyik a széles és kényelmes úton megy.
Keressük azt az ösvényt, amelyen kevesen kapaszkodunk felfelé. Kapaszkodjunk fel a sziklákon, hogy elérjük a biztos hegytetőt.

Istent értelmünkkel kereshetjük, megtalálni azonban csak a szívünkkel tudjuk

2014. évében is igen nagy szükség van Isten Erejére.
Reméljük, hogy a megtért emberek szívében a Szentlélek elvégzi a tisztítást.
Ez az Erő, ami képes meghajlítani térdünket Isten előtt, és szájunkat bocsánatkérésre nyitni embertársunk előtt.
Ez az Erő, ami ellen képtelen bármit szólni a világ.

E világ urai jönnek és mennek ...de a mi Urunk uralma örök, és Ő visszajön!

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4,4-5)


Visegrád, 2014. október 10.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                       Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius2014. szeptember 1., hétfő

JÉZUS FÉNYSUGARA ÉS IGAZSÁGA
KEGYELEM ÉS IGAZSÁG
   
"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak,
mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók,
és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).

Amikor félelem, kétség és a kísértés terhe nyom, emeld fel a fejed.
Tekints fel az égre, Istent nem a nyomorúságod mélyén kell  keresned.
A Szentlélek ereje csendben működik.
Sokszor "halk és szelíd hangon" szólít minket (1Királyok 19,12).
Istent a problémák felett, Szentélyének fenségében fogod megtalálni.
Örökkévaló szeretetével arra vár, hogy Rá tekints, és segítségül hívjad az Úr Jézust.
 
AZ ARANYSZABÁLY 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7,12).

Óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok...
Gyümölcseikről ismeritek meg őket!

Az Úr Jézus az egyik fontos felhívása, a másik emberhez való viszonyulást, és a következetes, másokért való szolgálat nagy alapelvét tartalmazza.
De vajon, minden esetben a jó cselekedet, csakis jó cselekedetet von maga után?
Nem! Sajnos nem.
Honnan van az, hogy az emberek a jóra rosszul válaszolnak?
Honnan van az, hogy a jót, a segítőkészséget nem értékelik eléggé?
Honnan van az, hogy ma sem tanul a világ az ilyen önzetlen, életet feláldozó magatartásokból, emberi életekből, cselekedetekből?

Az életünk e két mondás körül összpontosul és alakul.
Hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, az attól függ, hogy a gyakorlatban melyik mondást éljük meg, melyiket tartjuk be.
Az Úr Jézus által mondott változat legyen a lényeges.
Önmagának nem akar rosszat az ember.
De ha engem megsértenek, nekem szenvedést okoznak, akkor ott van a gondolat: miért ne szenvedjen más is!
Nem jó ez így!
Békében, egyetértésben, segítőkészségben, szolidaritásban kell élnünk, együtt embertársainkkal.
Te hogyan cselekszel? Érdemes elgondolkozni rajta.
 
SZEGÉNY GAZDAGOK 
NEM TUDJUK JÓLLAKATNI A GAZDAGOKAT 

Éhínség nem azért van a földön, mert képtelenek lennénk jóllakatni a szegényeket, hanem azért, mert képtelenek vagyunk jóllakatni a gazdagokat.

Az Úr Jézus mondja:
"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni" (Mt 19,24).
 
Az Úr Jézus többször, és igen nyomatékosan hívja fel a figyelmünket, a gazdagság veszélyeire (Mt 6,19; Lk 6,20-24; Lk 12,15).
A vagyon, a hatalom könnyen önzővé teszi az embert, és elzárja őt az Istentől, valamint az embertársaktól is 
(Lk 12,16-21; Lk 16,19-31).
Emellett annak a tévhitnek válhat áldozatává, hogy a földi javak halmozásával, saját erejéből biztosíthatja életét.
Így az ember „szíve” teljesen a gazdagsághoz, a hatalomhoz kötődik.
A gondolkodását és akaratát a bálvánnyá vált vagyon, a kiváltságok, és a hatalom határozzák meg.

A nagy vagyonnal bíró személyek könnyen felejtenek, és a lelkiismeretük nem szólal meg.
Az örök élet elnyeréséhez nem elegendőek a vallásgyakorlatok (imádság, böjt, kultusz, alamizsnaosztás...).
Elengedhetetlenül fontos: az embertársaink megbecsülése, a társadalmi igazságosság, egyszóval a felebaráti szeretet gyakorlása.
Jézus nemcsak a vagyontól való elszakadásra szólít fel, hanem a szegények megsegítésére is!
 
FELRAGYOG AZ IGAZSÁG NAPJA

"De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak" 
(Malakiás 3,20).

Korunk súlyos problémákkal van tele.
Sötét felhők gyülekeznek, mint hatalmas vihar előtt.
Nyugtalanságok, a népek közötti feszültség növekszik...
A Biblia, az Ószövetségben azt mondja nekünk, hogy a Messiás akkor fog eljönni, amikor a világ helyzete sötét és reménytelen lesz.
Akkor, egy új nap kezdetén,... (Mal 3,20).
Akkor a felkelő nap nem egy közönséges nap lesz, hanem "az igazság napja", amelynek minden sugara "Szentség".
Reménységet meríthetünk, mert a Szentírás tanúságot tesz a Messiás második eljöveteléről.
Naponkénti imádságainkban juttathatjuk kifejezésre, mennyire várjuk az Úr Jézus mielőbbi eljövetelét, és mennyire vágyunk arra (Hab 2,3).

Felragyogott már számunkra az Úr világossága?
Naponta üljünk ki, a nap sugarába, fényébe!
Elrejtette az Úr Jézus, az arcát előlünk?
Akkor várjuk, hogy felragyogjon számunkra Krisztus napvilága, és fényessége!
 
 ISTEN SZERETETÉNEK AJÁNDÉKA EGYSZÜLÖTT FIA

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1,14).
Csak egy tökéletes lény - az isteni Messiás ajánlhat fel olyan áldozatot jóvátételül, az egész emberiségért, amelyet nem kell újra és újra megismételni.
Ahhoz, hogy Istennel kapcsolat jöhessen létre, az Úr Jézus kijelenti, hogy Ő a megoldás erre.
AZ AJÁNDÉKOT ITT ÉS MOST LEHET ELFOGADNI

Az Úr szerint ez olyan ajándék, olyan kincs, amelyet itt és most lehet elfogadni.
Egyedül Tőle kaphatjuk meg ezt az ajándékot akik hisznek benne.
"Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek Őt, és látjátok Őt" (Jn 14.7).
Isten azt várja tőlünk, hogy bűnbánatra jussunk, higgyünk a Szentírásban, és adjuk át életünket fenntartás nélkül az Úr Jézusnak.
Nagyon veszélyes, ha hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, mert sajnos tévedni könnyű.
Saját magunk vagyunk felelősek önmagunkért...
Ezért nagyon fontos, hogy ha meggyőződtél a Szentírás igazságáról, cselekedj a saját döntésed szerint.
 
 ÚT - IGAZSÁG - ÉLET

Az Úr Jézus üzenete így szól hozzánk:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6). 
János apostol arra emlékeztet, hogy az Úr Jézus nem csak azért jött, hogy Isten határtalan kegyelmét bemutassa, hanem tökéletes igazságát is.
Kijelentette, hogy Ő az Út, az Igazság (valóság), és az Élet.
Jézus az egyedüli út az Atyához.
Emlékezzünk az igeversre, és legyünk az Úr Jézus Krisztus igazságának közvetítői is!
Adjunk hálát Istennek a Tőle kapott igazságért, hogy rendbe tarthassuk életünk egyensúlyát.
 
 ISTEN IGAZSÁGA NEM FOG VÁLTOZNI SOHASEM

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" 
(Zsid 13,8).
Jézus az Igazság, vagyis Isten maga, hiszen egyedül maga Isten tudja megfelelően kinyilatkoztatni Istent.
Az Úr Jézus az Élet, ami arra utal, hogy az Örök Élet egyetlen forrása.
Az Úr Jézus örökkévaló Isten.
Az Ő tanításainak az érvényessége is örökkévaló. 
Minden időben érvényes az, amit az Jézus Krisztus mondott. 
Az Úr beszédének a hitelessége és érvényessége nem változik.
Jézus maga mondta: 
"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el" (Mt 24,35).

Drága Istenünk!
Áldunk Téged ezért a csodálatos világért, amit szavaddal teremtettél.
Magasztalunk Téged Istenünk, a Jézus Krisztusban megjelent, és meg nem érdemelt szeretetedért.
Áldunk Téged, Megváltó  Jézus Krisztusunk, a kereszten aratott győzelemért.
Könyörgünk, hogy vigasztalj Szent Lelkeddel. Ámen.
A SZENTLÉLEK ELVEZET A TELJES IGAZSÁGRA

Engedjük, hogy az Úr Jézus a Szentlélek erejével vezessen lépésről - lépésre...
Istennek az életünkre vonatkozó terve, mindig a lehető legjobb a számunkra.
A Szentlélek Isten befolyása kell hogy kísérje az életünket.
Az Isten Lelkének munkája, a Szentlélek ajándékának fontossága, a Szentlélek közbenjárása által kerülhetünk közelebb az Úr Jézus Krisztushoz.
Egyedül az Ő ereje által tisztulhat meg a lelkünk.

A Megváltónk ezt mondta:
"És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;
az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem;
az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett" 
(Jn 16,8-11).

Bocsásd meg, Urunk Jézus, hogy sokszor elfelejtjük, hogy Te milyen nagy és hatalmas vagy!
És mégis ennyire fontosak vagyunk Neked, és gyengéd szeretettel szeretsz minket.
Köszönjük, hogy most is számíthatunk kegyelmedre. Ámen.
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt nagylelkű és fogékony szívre találjon!
ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES napokat kívánok minden kedves Látogatónak, és Olvasónak!
Nagy Istenem, ha nézem a világot

Dalszöveg: 

Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyet teremtett szent „Legyen!” szavad,
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz s táplálsz egymagad,

/:Szívem feléd ujjong örömtele,
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!:/

Szemem ha néz a csendes éjszakába,
Hol tündököl csodás csillagsereg,
Hol pompás, két aranyhajóként járva,
A nap s a hold az űrbe' fönn lebeg, /:Szívem feléd ...

Uram, Igédben hogyha megtalállak,
Ha látom ott kegyelmes tetteid,
Választott néped amint egyre áldod,
Türelmesen viselve bűneit, /:Szívem feléd ...

Ha Jézust látom itt a földön járva,
Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt e világra,
S kereszthalálra adja életét, /:Szívem feléd ...

Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,
Szegény szívem halálosan beteg,
S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,
S lelkem az Ő irgalma menti meg, /:Szívem feléd ...
Ha majd az Úr kiszólít e világból,
És színről-színre láthatom meg Őt,
Ha majd felém a drága arc világol,
S én térdre hullok Szent színe előtt, /:Szívem feléd ...

Ének: Csákány Marianna
Ének: Wintley Phipps

Visegrád, 2014. szeptember 01.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                       Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius