2013. december 20., péntek

VALAKI ITT JÁRT - NYÍLT LEVÉL


   ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! 
Isten szeretetének ajándéka egyszülött Fia

 Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek”- ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 1,23).
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa" (Jn 3,16-17).    

NYÍLT LEVÉL
Drága Rita!  Drága Zsuzsika!
Jó volna együtt tölteni a Karácsonyt, a  közeli családtagjainkkal,  elbeszélgetni veletek, leülni mellétek.
 De Zsuzsikám, te különösen nagyon messze élsz az  unokáimmal, ezért egy közös levélben kereslek fel Benneteket.
 Kezdeném egy szép verssel,  Juhász Gyulától.

Karácsony felé
 
Szép Tündérország támad föl szívembe
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben. (1902)
       
 Tudom, hogy ezt a levelet a legjobb szándékkal olvassátok.
Sokszor kedvesen, vagy elnézően mosolyogtok rajtam.
Tulajdonképpen, valahol igazatok van. Az én világom, a mi világunk, sokszor idegen számotokra.

Tudjátok jól, és most Zsuzsikával, és a kicsi unokáimmal kapcsolatosan különösen igaz ez. Közöttünk, nemcsak a kilométerekkel mérhető távolság nagy, hanem az évtizedek is. 
Az én életem haladt, a mostani „világ” felé. 
Én abban a régi világban nőttem fel, amelyet Ti nem ismerhettek. Végeredményben, a világ kevés országa élte ezt meg.

.......De soha nem volt akadály, nem lehetett ok arra, hogy bizalmatlanok legyünk egymással szemben.
Most itt az alkalom, hogy ne csak szóban, hanem írásban is megköszönjem Nektek.
Mindig próbáltatok megérteni engem, és én ezután is igyekszem megérteni Titeket. 
Szeretném, ha még közelebb kerülnétek hozzám. Ezért írok Nektek.
Most mosolygok, és olyan jó érzés, Rátok gondolni, és egy régi karácsonyi hangulatot felidéznem.
Azon a télen nagyon sok hó esett, a  Karácsony előtti napon is.
Előző napon felgyalogoltunk, Gaszton kutyával a hegyre, valamint felmentünk, végig a Kálvária útvonalán is. Másnap, mikor itt voltatok, elindultunk együtt négyesben.
Óriási élmény volt az, hogy közben senki nem járt a hegynek ezen a szakaszán.
A hó, csaknem fél méteres volt. Az előző napi lábnyomaim, érintetlenek voltak.
 .......Nagy öröm számomra mindig, ezen az úton végigmenni, de ha itt vagytok, Ti is mindig jókedvűen, indultok el velem.
A szabad levegőn való mozgás felfrissít, átalakít;- de ráadásul, ennek a helynek titokzatosan nagy varázsa van. Önkéntelenül megilletődve, lépeget az ember, és igyekszik magáévá tenni, ezt a világot.

.......Karácsony napja volt. Dél körül járt az idő. A nap már akkor, ragyogóan kitekintett a nagyvilágba.  Együtt indultunk vidáman a Kálváriára. Élveztük az együttlétet, a nap frissességét, a levegő tisztaságát, és az erdő csendjét. Ahogy épp a tisztásra felértünk, hirtelen megálltatok, körülnéztetek, de senkit sem láttatok.
Karácsonyi png kép
.......VALAKI  ITT  JÁRT?
.......KI  VAN  ITT? – kérdeztétek csodálkozva.
.......Valaki itt járt!- mondtátok végül. Mikor megtudtátok, hogy az én előző napi lábnyomaim azok, és sértetlenül megmaradtak:- hirtelen olyanok letettek, mint kisgyermek korotokban.
Akkor:-Anya, a lábnyomaidba lépegetünk! - Itt ekkorákat léptél? - Itt meg mit csináltál, ennyit toporogtál körbe - körbe? - Itt ennyi ideig álltál? - Itt meg, elkezdtél szaladni? - Futunk mi is! - Szaladjunk Együtt!

.......Tudjátok, hogy milyen gyönyörködve néztelek Benneteket? Nem is sejtettétek, de az egész körülöttem lévő világ Bennetek ragyogott, mint egy tükörben. Szépek voltatok, tiszták, és átlátszóak, de több is annál. Csillogásotok megsokszorozta a nap fényét, és vidámságotok még jobban felüdítette a természetet.
 .......VALAKI  JÁRT  ITT! Igen így van. Jézus Krisztus, ma is él, és itt jár.
Egyik reggel, a kertben friss lábnyomokat láttam a hóban.
VALAKI ITT JÁRT!
Kérdéseitekre így tudok válaszolni. Csak nyomokat látok én is. De Isten világa szép, és jó.
Sérelem ér:- megvigasztal:- én megbecsüllek. Háborgok:- megcsendesít.  Haragszom:- megbékít, és még sorolhatnám..........
Kedveseim!
Féltve próbálom kísérni a sorsotokat, kedves féltéssel, és gyengéd szeretettel. Éppen ezért, ne vallassátok a hóban sorakozó nyomát az érkezőnek. Sose kérdezd mit hozott, sose nézd merről jön a nyomsor. Ha megérkezik, szívélyes szóval köszönj Rá, és engedd be.
Jézus Krisztus tudja, a Te szükségleteidet, Ő kedves féltéssel teszi mindezt, hogy életutadat bemérje.

Drága Ritának, Zsuzsikának, a gyönyörűséges kicsi unokáimnak Akselnek, Arkinnak, és Darszinak, valamint a Családom minden tagjának, sok szeretettel kívánom mindezeket. Édesanya
 
Isten szeretetének ajándéka egyszülött Fia

"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével,
ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak,
mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók,
és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).

MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
Kedves Családtagjaim! Kedves Barátaim, Látogatóim! Kedves Olvasóim!
.......Békességet, Boldogságot, Csengőszót és Gyertyalángot!
.......Ajándékot, Szeretetet s mindent, Ami fontos Nektek!
.......Ajtód elé fehér bársonyt: Békés, Boldog, Szép, Karácsonyt! Áldott Új Esztendőt!
 
ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - SZÉP - MEGHITT KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK!

 

http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/12/karacsony-kopogtat-szivedben.html
http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/12/jezus-krisztus-szuletesenek-igerete.html


Visegrád, 2013. december 20.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


ÁLDOTT - BÉKÉS - EGÉSZSÉGBEN TELJES - ÖRÖMÖKBEN GAZDAG - ÚJ ESZTENDŐT!
Sorelválasztó  


2013. december 12., csütörtök

JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÍGÉRETEA születést Gábriel angyal hirdette meg

Gábriel angyal vitte Jézus születésének ígéretét, Máriának, hogy Jézus emberi anyjává válik.
A bejelentés alapja Lukács evangéliumának első része.
"Elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese.
A szűznek pedig Mária volt a neve.
Az angyal belépve hozzá így szólt:
"Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
Az angyal ezt mondta neki:
"Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd;
az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,
ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké,
és uralkodásának nem lesz vége" (Lk 1,26-33).
 
A meghirdetés jelenetében mindig három szereplő van

Ott van Mária, Gábriel angyal és a Szentlélek.
Isten Szent Lelkét, a keresztyén művészetben gyakran galamb jelképezi.
A galamb szimbólumát alkalmazza a keresztyén festészet a Szentlélek bemutatására elsősorban azért, mert ezt a leírást kapjuk az Úr Jézus bemerítésekor a Lélekről (Mt 3,13-17).
Jézus Krisztus születése

"Jézus Krisztus születése pedig így történt.
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, és nem akarta megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta:
"József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
"Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" (Ézs 7,14) - ami azt jelenti:
Velünk az Isten.
József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki:
magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el" (Mt 1,18-25).
 
Prófétai ígéret

A prófétai ígéret szerint (Ézs 7,14), a hithű családok, egyfolytában vágyakoztak arra, hogy az ő gyermekük legyen a Messiás.
Ennél fogva nagy megtiszteltetés a kiválasztás, annak ellenére, hogy József nem papi családból származik.
József számára ez a félreérthető, természetfeletti út, és esemény feszültséget teremt.
Az angyaltól hallja meg az igazságot, hogy Máriát a Szentlélek választotta ki erre a kiváltságos szolgálatra.
Józseftől az alázatos szeretet Mária iránt, és az emberek szemében a dicstelen, félreérthető, megalázó sorsközösség vállalását kéri a jó Isten.

 
Megvan tehát az ígéret beteljesedése!

"Az ÉG FENTRŐL JÖVŐ AJÁNDÉKA" - Karácsony éjjelén megérkezik hozzánk.
Jézus Krisztusban, a távoli Isten egészen közel jön az emberekhez.
Eljön szolgálni bennünket, mint egyszerű ember.

Az Úr Jézus Krisztusban Isten elkötelezte magát mellettünk, örök szeretetére, és örök szövetségére.
Erre a kettőre úgy kell gondolnunk, mint biztos, és maradandó útra, mivel még az örökkévalóságban is részünk lesz benne.


MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
 
ÁLDOTT-BÉKÉS ADVENTI ÜNNEPEKET!

                             
ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - MEGHITT KARÁCSONYI VÁRAKOZÁST KÍVÁNOK MINDENKINEK!
   
                            
Az angyali üdvözlet 
Az Üdvözlégy, teljes nevén „Angyali üdvözlet”, egyike a keresztény, katolikus és ortodox hívők legfontosabb imáinak.
 Másik ismert címe: Ave Maria
Az ima kiindulópontja az Újszövetségben megírt egyik történet. Gábriel főangyal kijelenti Máriának a Jézus fogantatásáról szóló hírt, majd ezután Mária meglátogatja rokonát, Erzsébetet. Mindkét történetet Lukács evangéliumában olvashatjuk el részletesen (Lk 1,28-42).

Latin szöveg:
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Magyar szöveg:
Üdvözlégy Mária, malaszttal (kegyelemmel) teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

A most beautiful song: Ave Maria - Schubert   

Singer: Andrea Bocelli

Egy gyönyörű dal: Schubert - Ave Maria
Énekel: Andrea Bocelli

 


 http://lelekmentomisszio.blogspot.hu/2013/12/karacsony-kopogtat-szivedben.html

Visegrád, 2013. december 12.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


2013. december 1., vasárnap

KARÁCSONY KOPOGTAT A SZÍVEDBEN


ÁLDOTT ADVENTI ÜNNEPET!
  Közeleg a karácsony, ezért most egy csodálatos dallal várakozzunk érkezésére.

Karácsonyi dal

Ha a tél beáll, és az ajtódon a karácsony kopog

Nyisd ki lelkedet, és a fényesség betölti otthonod.

Refrén:

A gyertya lángja égjen, és senki se féljen
Egy kevés nyugalmat adj nekünk Istenünk.
A gyertya lángja égjen, és senki se féljen
Egy kicsiny szerelmet adj nekünk Istenünk.

Ha a bánatod mint egy óceán, és nincsen egy sziget

Gondolj Énreám minden éjszakán, és elmegyek veled.

Refrén...


Azoknak is akik semmit se kapnak

Azoknak is akik mindent befalnak.
Szóljon a dal, szóljon a dal mindenkinek!

Refrén...4x

 Gömb dísz
Annyi év távlatából, nem is gondoltam, hogy mennyire aktuális most is, ez a csodálatosan szép dal.
Cserháti Zsuzsa az egyik legnagyobb, feledhetetlen magyar énekesnő volt.
Az Ő dalait hallgattam fiatal koromban.
Az Ő dalain nőttünk fel. Milyen sokszor hozott vigaszt számunkra...
A NÉGY ADVENTI GYERTYA

Négy gyertya égett az adventi koszorún.
Olyan csend volt, hogy hallani lehetett amit a gyertyák beszéltek.

Az első gyertya megpislant, és elkezdte:
a nevem:- BÉKE...öröm...
AZ ÉN LÁNGOM VILÁGÍT, DE AZ EMBEREK NEM TARTJÁK BE A BÉKÉT...
A lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt…

A második gyertya is rákezdte:
a nevem:- HIT...
DE AZ EMBEREK NEM AKARNAK TUDOMÁST SZEREZNI SEMMIRŐL, ÚGYHOGY HIÁBA VILÁGÍTOK ÉN IS...
Huzat támadt, és a gyertya lángja kialudt…

A harmadik gyertya szomorúan, és csendesen rákezdte:
az én nevem:- SZERETET...
MÁR NINCS ÉRTELME, HOGY VILÁGÍTSAK,
AZ EMBEREK FÉLRETOLTAK ÉS ELFELEJTETTEK...
És, a lángja sisteregve kialudt…

Egy kisfiú lépett a szobába, ránézett a gyertyákra, és így kiáltott: „NEKTEK ÉGNI KELL!“
És, majdnem sírva fakadt…

Ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is:- NE FÉLJ!... ameddig én égek, addig mindig van remény: 
a nevem:- REMÉNY...
ÉS, A KISFIÚ MEGGYÚJTOTTA RÓLA  A HÁROM KIALUDT  GYERTYÁT.

A REMÉNY lángjának soha nem szabad kialudnia…
Így a négy lángot:-
Békéét, Hitét, Reményét, és a Szeretetét őrizni kell mindörökre.
Béke - Hit - Remény - Szeretet
Advent, az éber várakozás Jézus Krisztus eljövetelére

Advent - maga az ünnep.
Mit is jelent az "Advent" szó?
Advent, Adventus Domini = Az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet.
Az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.

Jézus születésének az ünneplésére (karácsony) való előkészület.
Az advent négy vasárnapot foglal magában.
Az adventi koszorún, az egymást követő vasárnapokon, mindig eggyel több gyertyát gyújtunk, meg: - ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb számunkra.
  
Az Advent jelentése"ünnepélyes megérkezés"

Karácsony előtt, négy vasárnapon át készülünk az Úr megérkezésére.

Az ünnepélyes megemlékezés, elsősorban személyes újra átélésre szólít.
Egyben a várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje a Karácsonyra, Jézus születésére.

Az Advent ünnepe azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem valóság.
Megünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít.
Ezen a módon egyre mélyebben érzik át, Isten közeledését, a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását.
 
Az Úr eljövetelére emlékezünk meg az Adventben

Az Advent az Úr Jézus eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését.
Történelmi Úrjövet:
Az Ószövetség várakozása Krisztus első (alázatos) eljövetelére "az idők teljességében".
Kegyelmi Úrjövet:
A hívő lélek várakozása folytonos (lelki) eljövetelére a Karácsonyban.
Eszkatologikus Úrjövet:
Mindig készenlétben lévő, éber várakozásunk az Úr Jézus Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az Utolsó Napon.
 Sorelválasztó
A föld esztelen szerelmesei mégis, valóságos önkívületbe esnek bolond szenvedélyükben...

Semmit érő dolgokra, teremtményekre pazarolják szívük vonzalmát.

Nem, nem Istenem, nem lehet, hogy a földi szeretet legyőzze az Isten iránti szeretetet!
És, mi Úr Jézus, Téged csak kicsikét, és mértékkel szeressünk?

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom. örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4,4-5)
E világ urai jönnek és mennek...de a mi Urunk uralma örök, és Ő visszajön!

"Az Ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is" 
(Zsid 12,26). 

Figyelmes, békés, szeretetteljes, éber várakozás, reményteljes virrasztás jellemeze készülődésünket a karácsonyra.

 
"Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja: sem az ég  angyalai,  sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is" (Mt 24,36-37).

"Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" (Mt 24,44)


MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
 


Legyél a BÉKE (öröm), a HIT,a REMÉNY, a SZERETET nagykövete!
Küld tovább családtagjaidnak, barátaidnak, és ismerőseidnek!
 Angyal gif

ÁLDOTT ADVENTI ÜNNEPEKET! 
            
VARÁZSLATOSAN SZÉP - ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - MEGHITT KARÁCSONYI VÁRAKOZÁST KÍVÁNOK MINDENKINEK!
Visegrád, 2013. december 01.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

2013. november 3., vasárnap

EMLÉKEZTÜNK - EMLÉKEZÜNK RÁTOKEMLÉKEZTÜNK - EMLÉKEZÜNK RÁTOK

Drága családtagjaink, szeretett régi jó barátaink!
Emlékeztünk - Emlékezünk Rátok, nemcsak így novemberben...
Gondolatban, lelkünkben mi is Veletek szárnyalunk...
A Magasságos Ég felé kitárjuk két karunk...könnyes szemmel emlékezünk Rátok!
Angyali kísérettel messzire mentetek, de a mi szívünkben mindig itt vagytok, és jelen lesztek!

Tudjuk, hogy milyen közel van az élet, és a halál egymáshoz!
A halál egy sötét, és fekete szolga, amely az életünk szekere mögött lovagol.
De a halál keze csak addig ér, ameddig ez a látható világunk kiterjed.

Hálásak vagyunk az Úr Jézusnak, hogy van számunkra egy hely, ahol a halál már nem a testőrünk többé!
"Isten letöröl minden könnyet a szemükről,
és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."
A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent".
És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak, és igazak!"
És ezt mondta nekem: "Megtörtént!
Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz" (Jel 21,4-7).

SIESSÜNK
  
Siessünk szeretni az embereket
olyan gyorsan mennek el
cipő marad utánuk meg süket telefon
csak ami nem fontos az cammog, mint a tehén
ami igazán fontos, oly gyors hirtelen történik,
utána a csend normális, egészen kibírhatatlan,
mint a tisztaság amely legegyszerűbben
a kétségbeeséstől születik
amikor valakire gondolunk nélküle maradván.

Ne légy nyugodt, hogy van időd
mert a bizonyosság bizonytalan,
elveszi érzékenységünket, mint minden szerencse
úgy jár egyszerre a kettő mint a pátosz és a humor
mint két szenvedély,
mely egynél mindig gyengébb,
oly hamar mennek el,
mint a júliusban elhallgató sárgarigó
mint egy esetlen hang
vagy egy ügyetlen meghajlás
becsukják szemüket, hogy lássanak igazán
nagyobb kockázat egyébként megszületni,
mint meghalni
mindig túl keveset és túl későn szeretünk.

Ne írj róla túl gyakran,
de írj egyszer s mindenkorra,
és olyan leszel mint a delfin szelíd erős.

Siessünk szeretni az embereket,
oly gyorsan mennek el,
és azok meg, akik nem mennek el,
nem mindig térnek vissza
hisz soha nem tudni a szerelemről,
hogy az első az utolsó,
vagy hogy az utolsó - első.

(Jan Twardowski versét Sajgó Szabolcs fordította)

Kívánok Mindnyájatoknak - Szép - Boldog - Egészségben gazdag  - Nyugodt - Békés napokat!
ISTEN ÁLDÁSA ÉS ÉRINTÉSE KÍSÉRJEN BENNETEKET - SZÍVETEKET - LELKETEKET!

MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!Visegrád, 2013. november 03.

                   Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:
                   Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


"Dicsérjétek az Urat!
Dicsérd, lelkem, az Urat!
Dicsérem az Urat, amíg élek,
zsoltárt zengek Istenemnek,
míg csak leszek" (Zsolt 146,1-2).


CSAK A SZERETET - Dalszöveg 

Ottmaradni a harcban, mikor fárad a kéz,
Az az egyetlen tarthat, ami több mint az ész.
Csak a szeretet képes, amire semmi más,
Hogy elveszhetett az érdek, de élni fog a világ.
Az hogy életét adja ellenségeiért,
Vérét omlani hagyja, ilyet ki hallott még.


Refrén:
Mindig súgod, hogy küzdjél, látod érdemes volt,
Többet adott a hűség, mint a pillanatot.
Tűzben izzani végig, mint a legelején,
Csak a szeretet visz, hogy odaérj. Ho-ó-ó
Csak a szeretet visz, hogy odaérj.


Közeledik az óra, már csak alig elég,
Haza repül a gólya, tudja az idejét.
Vár egy terített asztal, körben millió szék,
És ott van, akit magasztal a győztes emberiség.

Refrén:
Mindig súgod, hogy küzdjél...

 Angyal gif

2013. november 1., péntek

SZENTELJ MEG ENGEM
KRISZTUS LELKE SZENTELJ MEG ENGEM!

Krisztus lelke, kifogyhatatlan gazdagságod által
   szentelj meg engem!
Krisztus teste, önfeláldozó szenvedésed által
   üdvözíts engem!
Krisztus vére, szívednek rám áradó melege által
   ihless meg engem!
Krisztus kínszenvedése, azzal az erővel,
amellyel kínjaidat elviselted,
   erősíts meg engem!
Óh, édes Jézus, mert te oly végtelenül jó vagy,
   hallgass meg engem!
Sebeid mélyén, mert az biztos menedék nekem,
   rejts el engem!
Gonosz ellenségtől, mert másképpen legyőznek,
   oltalmazz meg engem!
Halálom óráján, amikor szívem remeg a félelemtől,
   szólíts magadhoz engem!
S mert kezdettől fogva szerettél,
   vonzz magadhoz engem,
hogy szentjeiddel dicsérjelek téged,
Uramat, Istenemet,
   mindörökké. Ámen.

/Lolyolai Szent Ignác imája nyomán/


A SZENTEK TITKA

A szent mindig időszerű. Küldetése korához szól ugyan, de műve sokszorosan túléli őt ezen a világon.
Üzenete mindig érvényes, mert az evangéliumot nem csupán tanítja, de hitelesen meg is éli.

Szent az az ember...akitől a kegyelem nem tágít...
A szent titkokat hordoz szívében, mégpedig a nyomába szegődött kegyelem titkát
.
Ez a titok égeti, sürgeti, űzi és hajtja, szinte megállás nélkül, a beteljesedés felé.
Az öröm és a kudarc, a siker és a csalódás, a gyűlölet, a pénz és minden egyéb pelyva számára.
A szent Isten bűvöletében él, s elég eme bűvöletben. Szeretni akar csupán, s tenni azt, amit Istene elvár tőle.

A szentek élete érthetetlen, sőt kihívás az Isten létével is kínlódó környezet számára.
Nem lehet szó nélkül hagyni, ha egy ember kilép az "éjszaka kellős közepébe", és Ábrahám módjára maga mögött hagy mindent, amit a józan ész értéknek tekint, s nekivág a teljesen ismeretlen bizonytalanságnak.

Isten kegyelme dolgozik a szentben, mert küldetése van, és a szent megváltoztatja azoknak az életét, akik valóban hallgatnak rá.

Bár a szent Isten választottja, és Ő nagy feladatokra hívja, nincs előnye az átlagemberrel szemben. Keményen, és nem egy ízben keservesen meg kell küzdenie önmagával, érzéseivel és a körülményekkel.

Miként Szent Pál, úgy a későbbi korok szentjei is bőségesen részesednek Krisztus sorsából.
A legtöbb szent életében megtalálható az a csipkebokor, leprás vagy barlang, amely határkövet jelent életében.
Ez a határkő jelöli azt a pontot, amikor a szent véglegesen elszakad a világtól, önmagától, és további élete csupán szárnyalás az Örök Titok irányába.


MINDENSZENTEK ÜNNEPE

A Mindenszentek (latinul: Festum Omnium Sanctorum) a katolikus és az ortodox egyház ünnepe.
A megdicsőült egyház ünnepét november elsején, az ortodoxia pedig egy héttel később ünnepli.
A szenvedő egyház ünnepe, amely november másodika, azaz a Halottak napja.

A Mindenszentek napján, mindazon megdicsőült lelkekre emlékezünk, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalandárium név szerint külön nem tud megemlékezni.


HÍVOM AZ ÉLŐKET SIRATOM A HOLTAKAT

Halottak napján megemlékezünk eltávozott szeretteinkről.
Éppen ezért, siessünk szeretni az embereket, mert olyan gyorsan mennek el.

Isten gyermekei számára a halál csak átmenet az -"ÉLETBE".
Aki az Úr Jézusra néz, a feltámadásra és az életre, az máris átment a halálból az életre.
Mert ami ebben az életben elkezdődik, a halálon túl csak folytatódni fog.
"Így van a halottak feltámadása is...Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test...És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is...Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba" (1Kor 2,44-53).


Jézus mondta:... "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 
(Jn 11,25-26)


MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!


Visegrád, 2013. november 01.

                             Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:
                             Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius
BÚCSÚDAL  -  Dalszöveg

Itt állunk mind, úgy hallgatunk.
Mit mondhatnánk? Nincs szavunk.
Szíved nem él, hová lettél?
Egyedül mentél.

Már csak emlék, kedves a kép,
Úgy nevettünk nem oly rég.
Tiéd sok tárgy, velünk maradt,
Itt voltál, igaz.

Most búcsúzunk, most sírhatunk,
Nem ölel (a) két karunk.
Fagyott a föld, a mély bezár,
Bennünk élsz tovább.
Fagyott a föld, a mély bezár,
Bennünk élsz tovább.

Megrendülten gondolunk rád,
Nem hisszük el, hogy nincs tovább.
Lehunyt szemed nem látja már:
Mindenütt virág.

Kint alszol majd a hideg télben,
Eszünkbe jutsz néha éjjel.
Nem vagy többé, nincs ilyen más,
Egyetlen voltál.

Itt állunk mind, úgy hallgatunk.
Mit mondhatnánk? Nincs szavunk.
Szíved nem él, hová lettél?
Egyedül mentél.

Már csak emlék, kedves a kép,
Úgy nevettünk nem oly rég.
Tiéd sok tárgy, velünk maradt,
Itt voltál, igaz.

Most búcsúzunk, most sírhatunk,
Nem ölel (a) két karunk.
Fagyott a föld, a mély bezár,
Bennünk élsz tovább.
Fagyott a föld, a mély bezár,
Bennünk élsz tovább.

Megrendülten gondolunk rád,
Nem hisszük el, hogy nincs tovább.
Lehunyt szemed nem látja már:
Mindenütt virág.

Kint alszol majd a hideg télben,
Eszünkbe jutsz néha éjjel.
Nem vagy többé, nincs ilyen más,
Egyetlen voltál.

Szaval: Sztankay István
Énekel: Alex Tamás
Angyal gif