2014. február 2., vasárnap

BIZONY HAMAR ELJÖVÖKWass Albert: Üzenet haza

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.

Bajorerdő, 1948.

Isten szándéka megvalósul

Teremtőnk nagyon sokáig engedte, hogy az emberi uralom hiányosságai mára már mindenki számára nyilvánvalókká legyenek. Teljesen rossz irányba mennek a dolgaink.
Isten ígéretei szerint, most már meg fogja tenni, hogy hamarosan közbelép.

Az Úr Jézus megmondta, és megígérte, hogy Isten belép az emberi ügyekbe, az emberi történelembe.
Megálljt fog parancsolni a szomorúságnak, a szenvedésnek, a mások kizsákmányolásának, a betegségeknek, és a halálnak.

Tudjuk, hogy történelmünkben voltak uralkodók, akik ténylegesen vágytak arra, hogy segítsenek az embereknek. Sajnos erőfeszítéseik, csak rövidtávon működtek, és jártak sikerrel.

A Szentírás ma is tanácsolja számunkra:
"Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani" (Zsolt 146,1-3).
sorelválaszto 
"Apátlan" társadalommá váltunk

Mindenütt hiányoznak az Apák - a családokban, a nemzetekben...
Vissza kellene térnünk az igazi, megbízható atyai szívhez.
Menjünk, térjünk haza a lelki-szellemi szegénységünkből, az eltévelyedéseinkből, és a magányosságunkból.
Térjünk vissza az Atya Istenhez,  Aki kitárt karokkal egyre csak vár, hogy szívére szoríthasson bennünket.


Számos területen mértéktelenek, önzők, kapzsik, és elvetemültek lettünk.
Egyéni véleményünket, tetteinket Isten parancsolatai fölé helyezzük.
Ezek éppoly ostoba dolgok, mint ha szemtelen, és hamis jelmondatok szerint cselekszünk.

Sorelválasztó
Mivel nincsenek határok, és nincs etikai útmutatás, szörnyen eltévedtünk

Sokan - különösen a fiatalok, akik még nem egyeztek ki az általános értelmetlenséggel (fennálló állapotokkal) - "kiszállnak" a játszmából.
Vagy "átszállnak" az alkoholra, gyógyszerekre, drogra, ezoterikára, sátánizmusra, és az erőszakra... 
Éhes lelkünket ne akarjuk többé mérgező szeméttel etetni.
Igyunk az "Élet vizéből", együnk az "Élet kenyeréből"!
"És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek:
mi az Isten akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és tökéletes"
(Róm 12,2).
sorelválasztó arany  glitteres
Bízzunk ezért a mi Istenünkben

Nehézségeink sötétségében, vagy örömeink hajnalán imádkozzunk Hozzá, és dicsérjük Őt énekünkkel. Ezeket az imádságokat, és énekeket nemcsak embertársaink hallják, hanem az Ég és a Föld Ura is.
A megfelelő időben ki fog hozni bennünket a bűn fogságából. 
Szabadításával, egy új élet lehetőségét adja. Mégpedig egyben olyan szívvel, amelyik örvendezik, a nehézségek közepette is, az Úr Jézustól kapott támogatásért.

"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága" (Zsolt 119,105).
Csak Isten Igéje lehet mécses az életünkben, és útjaink világosságának fényessége.
Ellenkező esetben nem igazodunk el az össze-vissza hangoknak, és véleményeknek ebben a zűrzavarában.

 Sorelválasztó
Urunk jóságos kezében áldás lehet az életünk

Lehet, hogy próbákon, nehézségeken, csalódásokon, és sok bajon keresztül kell mennünk előre.
Sokan vagyunk, akik hálatelt szívvel örülhetünk, hogy a próbatételünk ideje az Úr Jézusról szóló tanúságtétel, bizonyságtétel.
Elmondhatjuk társainknak, és a szabadítást keresőknek, hogy a nehézségek időszaka a Sátán hatalma feletti győzelem idejének bizonyult.

"Légy csendben, és várj az Úrra!
Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!
Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet.
Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod.
Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek" (Zsolt 37,7-11).
Sorelválasztó
Isten szándéka a csillagfordulás

Bár a Mennyei Atyán kívül senki sem tudja, mikor jön vissza az Úr Jézus, nagyon sok jelből észrevehetjük, hogy már megkezdődtek a végső idők.
Erről a következőt olvashatjuk:
"Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is" (Mt 24,24).


Tekintsünk előre a jövőbe.
Örvendezhetünk, ha az Úr Jézus Krisztus eljövetelére gondolunk.
Hálatelt szívvel fejezzük ki az Úrban való örömünket:..."hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.
Őt szeretitek, pedig nem láttátok, Őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét" (1Pt 1,7-9).

MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
 Arany sorelválasztó
 
ÍME JÖVÖK - HAMAROSAN
"Bizony hamar eljövök". Ámen.
Jöjj, Uram Jézus!" (Jel 22,20)
 
Angyal gif  

Miatyánk 2014 - Dalszöveg


Miatyánk, Te vagy a mennyekben,
S mi itt vagyunk vakon a földön lenn.
Csak álmodunk egy országról,
Álmodunk, de oly távol
Szívünktől ma már a menny…

Miatyánk, kenyeret adj nekünk,
De étken túl másra is éhezünk,
Felednénk a tegnapot,
De nem látunk új holnapot,
Tört remény az életünk.

Új földre, új égre vár
Ó, Atyánk itt e nép,
Várja Lelked tűzjelét.
Úgy kell a lángnyelv,
Mely messze űzi szívünk éjjelét!
Hozd el Őt, égi szél,
kell a tűz, kell a láng, kell a fény!

Miatyánk, nézd, ez a nemzedék
A szebb jövőt önmaga tépi szét,
A széles úton légy velünk,
Emelj fel, ha vétkezünk,
A szebb jövőt te add nekünk!

||: Új földre, új égre vár
Ó, Atyánk itt e nép,
Várja Lelked tűzjelét.
Úgy kell a lángnyelv,
Mely messze űzi szívünk éjjelét!
Hozd el Őt, égi szél,
kell a tűz, kell a láng, kell a fény! :||

Miatyánk, Te vagy a mennyekben,
S mi itt vagyunk vakon a földön lenn.
Csak álmodunk egy országról,
Álmodunk, de oly távol
Szívünktől ma már a menny…


Dalszöveg: Előadó: Signum együttes
Angyal gif


Visegrád, 2014. február 02.

                     Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:

                             Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius2 megjegyzés:

  1. Ilona koszonom!!szivesen olvasgatom az oldalt.

    VálaszTörlés
  2. Előszór 'tévedtem' az oldalra. sok sok kérdésemre itt kaptam választ, néhány perc alatt. Szívesen olvasom minden sorát. Köszönöm, jövök többször is megnyugodni, válaszokat kapni.

    VálaszTörlés