2014. április 4., péntek

KRISZTUSBAN LENNI
Istenhez közeledni 

„Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok..." (Jak 4,8).
Nem látod az ösvényt, és sötét erdőbe kerültél? Mi bánt? Utat tévesztettél? Alaposan becsaptak? Állj meg csöndben, ne futkoss, ne kapkodj össze-vissza. A lelkünk ellenségei ellen harcolnak a csillagok is, míg a pályájukat befutják.
sorelválaszto
Krisztusban lenni

"Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát" (2Kor 5,17-18).

A hit által újjászületett ember életében a kulcsszó: "Krisztusban lenni".
Nem egy újabb földi születésről van szó, hanem egy lelki-szellemiről.
Az "újjászületés" során nem a régi változik meg, hanem az "új teremtés". Isten gyermeke már most, nem csupán a halál után. 

Maga az Úr Jézus segít abban, hogy felismerjük a környezetünk rossz hatásait. Egy újfajta gondolkodásmódot, érzelmeket teszünk a magunkévá.
Ezáltal olyan változásokra leszünk képesek, amelyek a mindennapi éltünkben is egyértelműen láthatóvá válnak.
Pál apostol nem szégyellt aktuális gyengeségeiről is szólni

Az Úr " …ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem” (2Kor 12,9).

Mi pedig gondosan eltakargatjuk nyitott sebeinket, mintha nálunk már minden rendben lenne.
Igazi kommunikációhoz csak akkor jutunk, ha lemondunk a "szégyen takargatásáról". Ekkor észreveszik embertársaink bennünk a hozzájuk hasonlító testvért.
Mert nemzedékünk alapvető problémája lett a magányosság. Gépek, csodás eszközök, televíziók, számítógépek veszik körül az iszonyatos magányosságba különült milliókat.
Csodás gépeink vannak, de nincs egy őszinte ember, akivel igazi gondolatcserét lehetne folytatni.
Ebben a pestises légkörben növekszik az erőszak, az önhittség, a depresszió, a szenvedélybetegség, az öngyilkosság... A teljes élet, és létértelmetlenség tudat.
Az igazi, személyes kapcsolat utáni vágy: ez a fejlett "civilizált", "fejlett" ipari társadalmak alapszükséglete.
Az Úr Jézus őszinte volt

Ha az Úr Jézus nem mondta volna el a tanítványainak sokféle megkísértését, akkor nem tudnánk erről semmit.
Jézus Krisztus nem titkolódzott, csak mi akarunk tökéletesnek tűnni társaink jelenlétében?
Természetesen nem a különféle intim bűnök részletes, nyilvános kiteregetésére akarok buzdítani. Némely dolgok a "gyóntatószékbe", vagy a lelki gondozóra tartoznak! Hanem csupán arra kérni embertársainkat, hogy kezdjünk új életstílust!
Nevezzük ezt a "sebezhetőség életstílusának".
Nagyszerű dolog!
Mondjuk meg azoknak, akik tanácsért jönnek hozzánk, hogy mi is hasonló problémákkal küzdünk!
És, "együtt" kérjük az Úr Jézus erejét, és kegyelmét. Ha így teszünk, másokat megnyerhetünk. Ám elveszíthetjük "jó hírünket", hogy: "Mi vagyunk azok, akiknek semmi problémájuk nincs!"
Lelkesedés, öröm és hála kell kísérje azoknak útját, akik az Istentől nekik adott vágányokon gördülnek előre (Kol 3,15-23).
Krisztus meghalt a bűnünkért
 
Nem kell már nekünk a bűnt szolgálni.
"Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban" (Róm 6,10-11).
Számunkra a Krisztusban való helyzetünk, az Úr Jézus üdvözítő tettének az eredménye.
Isten kiváltságos helyzetbe hoz bennünket, amikor az Úr Jézust hitben elfogadjuk.
Aki tudatában van ennek az elhívásnak, és bízik abban, mint "újjászületett" ember, ezután az Isten útmutatását követi.
A hit megigazít, és mindez a Teremtő Istennek a műve.
"Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan Ő is tiszta" (1Jn 3,3). 
Szabad nekünk növekedni a kegyelemben 

"Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata"
(Kol 1,12-13). 
A földön minden gonoszságnak csak egyetlen oka van: "Ez az enyém!" 
Az Újszövetség "gőgnek" nevezi ezt a magatartást.
Amelyben az ember saját személyét, és erejét magasra emeli.
Megveti a felebarátját, és csak a földi dolgokban bízik.
Megveti az Isteni törvényt (Jak 4,16 ; 1Tim 3,6).

Isten szándéka megvalósul... 

"Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok.Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek" (Jak 4, 8).
Teremtőnk nagyon sokáig engedte, hogy az emberi uralom hiányosságai mára már, mindenki számára nyilvánvalókká legyenek.
Teljesen rossz irányba mennek a dolgaink.
Isten ígéretei szerint, most már meg fogja tenni, hogy hamarosan közbelép.
Az Úr Jézus megmondta, és megígérte, hogy Isten belép az emberi ügyekbe, az emberi történelembe.
Megálljt fog parancsolni a szomorúságnak, az éhezésnek, a szenvedésnek, a mások kizsákmányolásának, a betegségeknek, és a halálnak...

"Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona!"...
"Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek Urának házában" (Zak 14,20-21).
..."Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak" 
(Jel 21,3-4).   
A közelgő húsvét ünnepére való tekintettel

Szüntelenül az Úrra nézzünk! Magasztaljuk Szent nevét!
Az Úr Jézus szeretete felénk, óriási csoda.
Ennél jobban nem szerethet bennünket senki, hiszen Önmagát adta értünk.

"A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig" (Jn 13,1).


A JÓ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT - KEGYELMÉT KÍVÁNJUK!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.
 DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
 
Kedves Testvéreim, Barátaim, Olvasóim!
Ezernyi emlék, amely nyomot hagyott bennem. Sok millió szó, melyet
felidézve könnyes lesz a szemem. Csillagnyi mosoly, melyet Ti szereztetek nekem...
Köszönöm Istenem, Testvéreim, Barátaim, és Olvasóim, hogy vagytok...

Szeretettel hívunk, várunk Közösségünkbe!
Jöjjetek, és legyetek társaink, várjuk együtt az új tavaszt.LÉLEKMENTŐ MISSZIÓ - HUNGARY - KÖZÖSSÉG
http://plus.google.com/communities/115210668902714022534


A szívemet átadom én

Dalszöveg:
A szívemet átadom én, Ó nézd, leteszek mindent lábad elé.
Mi nélküled benne volt, kár és szemét, Uram szívemet átadom én.

A szívemet átadom én, Ó nézd, könyörög lelkem új életért.
És elhiszem, üdvömért véred elég, Uram szívemet átadom én.

Zene: Mike Duó
Szövegíró: Révész Árpád
Énekel: Mike Sámuel baptista lelkész


Visegrád, 2014. április 04.

                     Sok szeretettel és testvéri üdvözlettel:
                     Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionáriusNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése