2014. december 18., csütörtök

EGY ÖLELÉS TÖBBET ÉR MINDEN SZÓNÁL"Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznom, hogy mikor van az, amikor szeretek, akkor azt mondanám, hogy amikor a szeretet érzése boldogság érzést vált ki, és ez az érzés végig söpör egész testemen, átjárja teljes lényem. 
Ha megkérdeznék, hogy mikor van az, amikor bárki a valós szeretettel, a Mindenség szeretetével tud szeretni, akkor azt mondanám, hogy aki nem az elcsépeltként használt szeretettel, hanem valósan szeret, az ezt a boldogságérzést minden pillanatban érzi, mert a valós szeretet nem kizárólagos, nem egy valaki és nem egy valami szeretete, hanem általános mindenkire és mindenre, sőt az egész Univerzumra irányul." (Cedamus)

Az Úr Jézus panasza

"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.
Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!" (Máté 23,37-39).

Nem számít, hogy nekünk mit mondanak...

Mi mindig megtaláljuk a Hozzád vezető utat.
Mi meghalljuk Isten üzenetét.
Tegnap este vagy ötven főiskolás korú fiatalt láttam az egyik templom udvarán

Egymás kezét fogták és úgy énekelték: "...minden ember tudja meg, hogy Jézus él..."

Ha ezt az ötven fiatalt megkérdeznénk, hogy miért éneklik ezt az éneket? - Akkor valamennyi azt válaszolná, hogy azért, mert találkozott az "élő" Jézus Krisztussal!

Ha az ötven budapesti fiatal élményét elemeznénk. Akkor azt tapasztalnánk, hogy ugyanarról a Személyről beszélnek. Akivel velük egy időben Hongkongban,  Londonban, Los Angelesben és Amszterdamban is találkoztak, találkoznak kortársaink.

Ha pedig valamennyi élményét egy elképzelt komputerben elemeznénk, akkor meglepő felfedezésre jutnánk. Arra, hogy ez a mai Jézus Krisztus ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozza, mint akivel az Újszövetség korában a tanítványok találkoztak.

Az embervilág egyedülálló jelensége ez! Nincs nagyobb lehetősége a földi életnek, mint ez a találkozás! Találkozni a kétezer éve úton levő, és köztünk járó Úr Jézussal!
Ezért érdemes volt megszületni!
Isten szeretetének ajándéka egyszülött Fia

"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!

 Kedves Testvéreim! Kedves Barátaim, Látogatóim! Kedves Olvasóim!
.......Békességet, Boldogságot, Csengőszót és Gyertyalángot!
.......Ajándékot, Szeretetet s mindent, Ami fontos Nektek!
.......Ajtód elé fehér bársonyt: Békés, Boldog, Szép, Karácsonyt! Áldott Új Esztendőt!
ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - SZÉP - MEGHITT KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK!

ÁLDOTT - BÉKÉS - EGÉSZSÉGBEN TELJES - ÖRÖMÖKBEN GAZDAG - ÚJ ESZTENDŐT!

 

Visegrád, 2013. december 18.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

2014. október 10., péntek

A MEGVÁLTÓ - ISTENI TÜZET HOZOTT

Kedves Látogató! 
Nagyon köszönöm megtisztelő jelenlétét az oldal olvasása által! Újból bekopogok a Kedves Olvasók ajtaján!
Bízom benne, hogy az Úr Jézus, a Szent Lelke által ezúton is megérinti Önöket! Ehhez kérjük a Jó Isten áldását! 
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet mértéke, a mértéktelenség

A Megváltó eljött, hogy Isteni tüzet hozzon számunkra. Az Úr Jézus minden vágya az, hogy ez a tűz mindenkire átterjedjen, és lángra lobbanjon.
Mégis az emberek halálos fagyban élnek.
Szeretik az aranyat, anyagiakat, sikert, pozíciót, hatalmat, hírnevet!
Szeretnek szórakozni, amely azután leköti őket.
Csak Isten számára nem jut idő, nem jut hely, egy kis szeretet sem.

A föld esztelen szerelmesei valóságos önkívületbe esnek bolond szenvedélyükben.
Semmit érő dolgokra, teremtményekre pazarolják szívük vonzalmát.
Nem, nem Istenem, nem lehet, hogy a földi szeretet legyőzze az Isten iránti szeretetet!
És, mi Úr Jézus Téged csak kicsikét, és mértékkel szeressünk?

Nem kellene inkább az Isten szeretetét, jóságát ízlelgetni?

Meddig helyezzük még első helyre magunkban azokat a dolgokat, teremtményeket, amelyek megmérgezik az életünket?

De milyen vakok vagyunk!
Ma a szomorúság, a kiábrándulás az emberiség egyetemes nyelve.
Tudnunk kell, hogy csak Istentől várhatunk segítséget.

"Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak" (Jób 5,6-7).

Mindaddig, amíg egyéni álláspontunkból tekintünk mindenre, addig az igazságot sohasem fogjuk felismerni.

A szeretet ABC ...

A . Alkalmazkodás
Á . Álmok
B . Becsület
C . Céltudatosság
Cs . Csend
D . Derű
E . Egységtudat
É . Élővilág tisztelete
F . Felelősség
G . Gondtalanság
G . Gyöngédség
H . Hála
I . Intuíció
Í . Ígéret földje
J . Jóság
K . Kitartás
L . Lelki egyensúly
M . Megbocsátás
N . Nevelés
Ny . Nyugalom
O . Oltalom
Ó . Óhaj
Ö . Öröm
Ő . Őszinteség
P . Pillanat szépsége
R . Ragyogás
S . Segítségnyújtás
Sz . Szenvedély
T . Tiszta szándék
U . Udvariasság
Ú . Új helyzetek
Ü . Üdvösség
Ú . Úr
V . Vidámság
Z . Zene
Zs . Zsenialitás

Ezek olyan kulcsszavak és viselkedésformák, amelyek nélkül a szeretet nem létezik, illetve annak csak egy torzult változata.
Fedezd fel ezeket az életedben...!
Érdemes ezekkel foglalkozni, mert nagy hatással vannak rád, és környezetedre...! Tágabb értelemben a világ sorsának alakulására...!

A szeretet az akaratnak a tette

Gondoljuk át, hogy a szeretet ma nagyon gyakran csak érzésnek vagy érzelemnek tűnik. Természetes, hogy érzelem is rejlik a szeretetben.
De a szeretet sokkal több, és összetettebb, mint egy érzelem.
A szeretet nem érzés, hanem cselekedet. Az igazi szeretet cselekszik valamit.

"Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem, cselekedettel és igazsággal" (1Jn 3,18).

Éppen ezért nekünk először is az akaratunkat kell átengednünk az Úr Jézusnak, mielőtt a "szeretet gyümölcse" teremne bennünk."
Az "irgalmas samaritánus" szeretetével kell, hogy szeressünk (Lk 10,25-37).

Lelki szegénységünk bevallása

Sok ember nem becsüli sem a saját, sem mások életét.
Sajnos divatos lett az "Akármit csak ártson!", - nagyon balga viccelődés.
Végtelenségig kihasználva minden lehetőséget, tekintet nélkül a következményekre.

"Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen" (Jel 3,17).

Vakok vagyunk saját lelki szükségünk meglátására. Ábrándozunk, epekedve vágyakozunk. Hívságos dolgokban reménykedünk.
Ha ezek teljesülése elmarad, kétségbe esünk, és kijelentjük; - "Nem érdemes élni!" Sajnos népbetegséggé vált a depresszió, az életuntság, a letargia, a lelki válság, a szenvedélybetegség. 

Ebbe az ördögi hínárba hívő ember nem gabalyodhat

Hinnie kell abban, hogy Istennek célja van velünk. Van az életének értelme. Az Úr Jézus szeretetével meg akar érinteni minket.
Ha átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak, mint Urunknak, a Szentlélek csodatévő ereje életünkben túláradó lesz.

"Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére" (Zsid 12,1-2).

A szeretet Istene rajtunk keresztül akar lehajolni minden emberhez

A változás korát éljük.
Ezt még tovább súlyosbítja, hogy senki sem tudja, hogy mit hoz a holnap.
A felebaráti szeretet, a gyengédség, és a jó feltételezése a másikról "hiánycikk". Ezek kezdenek kiveszni az emberi érzés, - és a kapcsolati világ kínálatából.

Bizonyára ismerős, hogy időnként milyen könnyen kitudjuk mondani, hogy mi szeretjük az embereket. És ezt tesszük teljesen őszinte, és becsületes kifejezéssel.
Pedig oly gyakran nem látjuk meg a magányos embert a tömegben!
Mintha nem látnánk a beteget, a szegényt vagy az elhagyottat körülöttünk!
Nem akarunk tudomást venni róla, akinek egyetlen reménye az a szeretet lehet, amit mi adhatnánk neki Jézus Krisztus által.
Az igazi szeretet felkelti bennünk a vágyat, hogy ne magunkra, hanem a mások javára gondoljunk.

"Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt" (Róm 13,8).

Csepp a tengerben

"Mi "Úgy érezzük, amit teszünk, csak csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger" (Teréz Anya).

A nagy kapu, amely felé a tömeg sodródik és mindig nyitva van, a pusztuláshoz vezet.
Minden sima, széles úttól félni kell.
Ha a világiak szeretnek, ha az út nagyon kellemes: jaj nekünk!
Őrizkedjünk tehát nagyon attól, hogy kövessük azt a hatalmas tömeget, amelyik a széles és kényelmes úton megy.
Keressük azt az ösvényt, amelyen kevesen kapaszkodunk felfelé. Kapaszkodjunk fel a sziklákon, hogy elérjük a biztos hegytetőt.

Istent értelmünkkel kereshetjük, megtalálni azonban csak a szívünkkel tudjuk

2014. évében is igen nagy szükség van Isten Erejére.
Reméljük, hogy a megtért emberek szívében a Szentlélek elvégzi a tisztítást.
Ez az Erő, ami képes meghajlítani térdünket Isten előtt, és szájunkat bocsánatkérésre nyitni embertársunk előtt.
Ez az Erő, ami ellen képtelen bármit szólni a világ.

E világ urai jönnek és mennek ...de a mi Urunk uralma örök, és Ő visszajön!

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4,4-5)


Visegrád, 2014. október 10.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                       Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius2014. szeptember 1., hétfő

JÉZUS FÉNYSUGARA ÉS IGAZSÁGA
KEGYELEM ÉS IGAZSÁG
   
"Veled van Istened az ÚR, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak,
mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók,
és gyalázatot kell elszenvedniük" (Zof 3,17-18).

Amikor félelem, kétség és a kísértés terhe nyom, emeld fel a fejed.
Tekints fel az égre, Istent nem a nyomorúságod mélyén kell  keresned.
A Szentlélek ereje csendben működik.
Sokszor "halk és szelíd hangon" szólít minket (1Királyok 19,12).
Istent a problémák felett, Szentélyének fenségében fogod megtalálni.
Örökkévaló szeretetével arra vár, hogy Rá tekints, és segítségül hívjad az Úr Jézust.
 
AZ ARANYSZABÁLY 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7,12).

Óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok...
Gyümölcseikről ismeritek meg őket!

Az Úr Jézus az egyik fontos felhívása, a másik emberhez való viszonyulást, és a következetes, másokért való szolgálat nagy alapelvét tartalmazza.
De vajon, minden esetben a jó cselekedet, csakis jó cselekedetet von maga után?
Nem! Sajnos nem.
Honnan van az, hogy az emberek a jóra rosszul válaszolnak?
Honnan van az, hogy a jót, a segítőkészséget nem értékelik eléggé?
Honnan van az, hogy ma sem tanul a világ az ilyen önzetlen, életet feláldozó magatartásokból, emberi életekből, cselekedetekből?

Az életünk e két mondás körül összpontosul és alakul.
Hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, az attól függ, hogy a gyakorlatban melyik mondást éljük meg, melyiket tartjuk be.
Az Úr Jézus által mondott változat legyen a lényeges.
Önmagának nem akar rosszat az ember.
De ha engem megsértenek, nekem szenvedést okoznak, akkor ott van a gondolat: miért ne szenvedjen más is!
Nem jó ez így!
Békében, egyetértésben, segítőkészségben, szolidaritásban kell élnünk, együtt embertársainkkal.
Te hogyan cselekszel? Érdemes elgondolkozni rajta.
 
SZEGÉNY GAZDAGOK 
NEM TUDJUK JÓLLAKATNI A GAZDAGOKAT 

Éhínség nem azért van a földön, mert képtelenek lennénk jóllakatni a szegényeket, hanem azért, mert képtelenek vagyunk jóllakatni a gazdagokat.

Az Úr Jézus mondja:
"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni" (Mt 19,24).
 
Az Úr Jézus többször, és igen nyomatékosan hívja fel a figyelmünket, a gazdagság veszélyeire (Mt 6,19; Lk 6,20-24; Lk 12,15).
A vagyon, a hatalom könnyen önzővé teszi az embert, és elzárja őt az Istentől, valamint az embertársaktól is 
(Lk 12,16-21; Lk 16,19-31).
Emellett annak a tévhitnek válhat áldozatává, hogy a földi javak halmozásával, saját erejéből biztosíthatja életét.
Így az ember „szíve” teljesen a gazdagsághoz, a hatalomhoz kötődik.
A gondolkodását és akaratát a bálvánnyá vált vagyon, a kiváltságok, és a hatalom határozzák meg.

A nagy vagyonnal bíró személyek könnyen felejtenek, és a lelkiismeretük nem szólal meg.
Az örök élet elnyeréséhez nem elegendőek a vallásgyakorlatok (imádság, böjt, kultusz, alamizsnaosztás...).
Elengedhetetlenül fontos: az embertársaink megbecsülése, a társadalmi igazságosság, egyszóval a felebaráti szeretet gyakorlása.
Jézus nemcsak a vagyontól való elszakadásra szólít fel, hanem a szegények megsegítésére is!
 
FELRAGYOG AZ IGAZSÁG NAPJA

"De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak" 
(Malakiás 3,20).

Korunk súlyos problémákkal van tele.
Sötét felhők gyülekeznek, mint hatalmas vihar előtt.
Nyugtalanságok, a népek közötti feszültség növekszik...
A Biblia, az Ószövetségben azt mondja nekünk, hogy a Messiás akkor fog eljönni, amikor a világ helyzete sötét és reménytelen lesz.
Akkor, egy új nap kezdetén,... (Mal 3,20).
Akkor a felkelő nap nem egy közönséges nap lesz, hanem "az igazság napja", amelynek minden sugara "Szentség".
Reménységet meríthetünk, mert a Szentírás tanúságot tesz a Messiás második eljöveteléről.
Naponkénti imádságainkban juttathatjuk kifejezésre, mennyire várjuk az Úr Jézus mielőbbi eljövetelét, és mennyire vágyunk arra (Hab 2,3).

Felragyogott már számunkra az Úr világossága?
Naponta üljünk ki, a nap sugarába, fényébe!
Elrejtette az Úr Jézus, az arcát előlünk?
Akkor várjuk, hogy felragyogjon számunkra Krisztus napvilága, és fényessége!
 
 ISTEN SZERETETÉNEK AJÁNDÉKA EGYSZÜLÖTT FIA

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1,14).
Csak egy tökéletes lény - az isteni Messiás ajánlhat fel olyan áldozatot jóvátételül, az egész emberiségért, amelyet nem kell újra és újra megismételni.
Ahhoz, hogy Istennel kapcsolat jöhessen létre, az Úr Jézus kijelenti, hogy Ő a megoldás erre.
AZ AJÁNDÉKOT ITT ÉS MOST LEHET ELFOGADNI

Az Úr szerint ez olyan ajándék, olyan kincs, amelyet itt és most lehet elfogadni.
Egyedül Tőle kaphatjuk meg ezt az ajándékot akik hisznek benne.
"Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek Őt, és látjátok Őt" (Jn 14.7).
Isten azt várja tőlünk, hogy bűnbánatra jussunk, higgyünk a Szentírásban, és adjuk át életünket fenntartás nélkül az Úr Jézusnak.
Nagyon veszélyes, ha hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, mert sajnos tévedni könnyű.
Saját magunk vagyunk felelősek önmagunkért...
Ezért nagyon fontos, hogy ha meggyőződtél a Szentírás igazságáról, cselekedj a saját döntésed szerint.
 
 ÚT - IGAZSÁG - ÉLET

Az Úr Jézus üzenete így szól hozzánk:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6). 
János apostol arra emlékeztet, hogy az Úr Jézus nem csak azért jött, hogy Isten határtalan kegyelmét bemutassa, hanem tökéletes igazságát is.
Kijelentette, hogy Ő az Út, az Igazság (valóság), és az Élet.
Jézus az egyedüli út az Atyához.
Emlékezzünk az igeversre, és legyünk az Úr Jézus Krisztus igazságának közvetítői is!
Adjunk hálát Istennek a Tőle kapott igazságért, hogy rendbe tarthassuk életünk egyensúlyát.
 
 ISTEN IGAZSÁGA NEM FOG VÁLTOZNI SOHASEM

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" 
(Zsid 13,8).
Jézus az Igazság, vagyis Isten maga, hiszen egyedül maga Isten tudja megfelelően kinyilatkoztatni Istent.
Az Úr Jézus az Élet, ami arra utal, hogy az Örök Élet egyetlen forrása.
Az Úr Jézus örökkévaló Isten.
Az Ő tanításainak az érvényessége is örökkévaló. 
Minden időben érvényes az, amit az Jézus Krisztus mondott. 
Az Úr beszédének a hitelessége és érvényessége nem változik.
Jézus maga mondta: 
"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el" (Mt 24,35).

Drága Istenünk!
Áldunk Téged ezért a csodálatos világért, amit szavaddal teremtettél.
Magasztalunk Téged Istenünk, a Jézus Krisztusban megjelent, és meg nem érdemelt szeretetedért.
Áldunk Téged, Megváltó  Jézus Krisztusunk, a kereszten aratott győzelemért.
Könyörgünk, hogy vigasztalj Szent Lelkeddel. Ámen.
A SZENTLÉLEK ELVEZET A TELJES IGAZSÁGRA

Engedjük, hogy az Úr Jézus a Szentlélek erejével vezessen lépésről - lépésre...
Istennek az életünkre vonatkozó terve, mindig a lehető legjobb a számunkra.
A Szentlélek Isten befolyása kell hogy kísérje az életünket.
Az Isten Lelkének munkája, a Szentlélek ajándékának fontossága, a Szentlélek közbenjárása által kerülhetünk közelebb az Úr Jézus Krisztushoz.
Egyedül az Ő ereje által tisztulhat meg a lelkünk.

A Megváltónk ezt mondta:
"És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;
az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem;
az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett" 
(Jn 16,8-11).

Bocsásd meg, Urunk Jézus, hogy sokszor elfelejtjük, hogy Te milyen nagy és hatalmas vagy!
És mégis ennyire fontosak vagyunk Neked, és gyengéd szeretettel szeretsz minket.
Köszönjük, hogy most is számíthatunk kegyelmedre. Ámen.
MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt nagylelkű és fogékony szívre találjon!
ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES napokat kívánok minden kedves Látogatónak, és Olvasónak!
Nagy Istenem, ha nézem a világot

Dalszöveg: 

Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyet teremtett szent „Legyen!” szavad,
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz s táplálsz egymagad,

/:Szívem feléd ujjong örömtele,
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!:/

Szemem ha néz a csendes éjszakába,
Hol tündököl csodás csillagsereg,
Hol pompás, két aranyhajóként járva,
A nap s a hold az űrbe' fönn lebeg, /:Szívem feléd ...

Uram, Igédben hogyha megtalállak,
Ha látom ott kegyelmes tetteid,
Választott néped amint egyre áldod,
Türelmesen viselve bűneit, /:Szívem feléd ...

Ha Jézust látom itt a földön járva,
Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt e világra,
S kereszthalálra adja életét, /:Szívem feléd ...

Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,
Szegény szívem halálosan beteg,
S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,
S lelkem az Ő irgalma menti meg, /:Szívem feléd ...
Ha majd az Úr kiszólít e világból,
És színről-színre láthatom meg Őt,
Ha majd felém a drága arc világol,
S én térdre hullok Szent színe előtt, /:Szívem feléd ...

Ének: Csákány Marianna
Ének: Wintley Phipps

Visegrád, 2014. szeptember 01.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                       Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


2014. augusztus 1., péntek

A LELKEM ÖRÖME
JÉZUS A CSODÁLATOS SZERETET

AZ ÚR JÉZUS A SZENTLÉLEK ÁLTAL JÖN HOZZÁNK

Ekkor a megváltásnak új tapasztalatát élhetjük át.
A Szentlélek által azt a szeretet kapjuk meg, amit gyermekkorunkban sokszor olyan fájdalmasan hiányoltunk.
A szeretetlenség emlékvilága, és Jézus Krisztus szeretete között a kapcsolat többféle módon létrejöhet.
A végeredmény azonban minden esetben: - az Úr Jézus békességének eláradása életünk legbensőbb tájain.
     
Az örök élet
A teológusoknak az a tanítása: - hogy ez a földi életünk, már a megkezdett örök élet.
Az örök élet elérésére hitünk által, és Jézus Krisztuson keresztül van lehetőségünk.
Igyekeznünk kell, hogy ne csak préselt virág legyen a hitünk.
Nemcsak a hit fényénél kell keresnünk az Úr Jézust.
Isten megismerésére időt kell fordítanunk, az értelem fényénél is.
A hitnek és az értelemnek egyaránt, Istenben van a forrása.

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" 
(Róm 10,17).
Fénykép
Jézus áldozatának ajándéka számunkra, az örök élet
Legyen bennünk már most a boldog örök élet elő íze, hogy eljussunk annak teljes kibontakozására is.
Legyen bennünk a szeretet lendülete!


Előfordulhat, hogy a "vallásos" csomagjaink, már a "Kegyelem kapujában" vannak elrendezve...
De mégsem lépünk be, mert hiányzik belőlünk az Úr Jézus iránti igazi, és őszinte odaadás.
Nagyon szűk, és keskeny az út számunkra, de aki követi Jézust, az üdvözülni fog.
Hordozzuk szívünkben, és a lelkünkben az Úr Jézustól hallottakat.
"Simon Péter így felelt:
"Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad" (Jn 6,69).
 
Isten ajándéka
Jézus  tanítványai is  tudni szerették volna, mi ez az ajándék?
"Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: "Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?" (Mt 19,27)
A jutalom, a jutalmam a jelenlét.
Csodálatos, hogy jelen lehetek Isten történetében, és Isten jelen lehet az én életemben.
KRISZTUS URALKODJÉK A SZÍVETEKBEN

Amikor félelem, kétség és a kísértés terhe nyom, emeld fel a fejed.
Tekints fel az égre, Istent nem a nyomorúságod mélyén kell  keresned.
A Szentlélek ereje csendben működik.
Sokszor "halk és szelíd hangon" szólít minket (1Kir 19,12).
Istent a problémák felett, Szentélyének fenségében fogod megtalálni.
Örökkévaló szeretetével arra vár, hogy Rá tekints, és segítségül hívjad az Úr Jézust.

Szeresd az Úr Jézust osztatlan szeretettel.
Viszonzásul Örök Áldással ajándékoz meg téged!

"És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak" (Kol 3,15).

VILÁGÍT-E A MI  ÉLETÜNK

Őszinte alázattal, szeretettel, és bizakodva kell Jézusra tekintenünk.
Jézus mondja: "Ti vagytok a világ világossága"... (Mt.5,14-16).
Csak az Úr képes megítélni, hogy hogyan tudunk hatni az emberekre, és hogy mennyire tudunk világítani.
Lehet, hogy olyan emberekre leszünk egyszer hatással, akik majd hatással fognak lenni az egész világra.

Mindig Jézusra kell figyelnünk, bármerre is vezet bennünket az életünkben.
Az Úr Jézus hív, hogy kövessük Őt:
"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12).

 
KÖSZÖNÖM ISTENEM AZ ÉLETEM

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).

Az Úr Jézus keres bennünket, de csak akkor halljuk meg a hangját, ha csend van körülöttünk.
Keressük a csendes magányt, és imádkozzunk Hozzá.
Részesüljünk a legnagyobb ajándékban, amikor az élő Isten megszólít bennünket.

A HIT

A hit az a híd, ahol vagyok, és amely az Istenhez visz.
Az Úr Jézus üzenete: "Minden lehetséges annak, aki hisz" (Mt 9,23).

Jöjj én lelkem, tedd le a hitetlenséget, bízd az Istenre terhedet, és a vágyaidat!
Ha ezt megtetted, mindent megtettél.
Könnyebben el tudjuk hordozni az életünk terheit, bánatainkat.
Tartsd meg a hitet! Ne add fel! Haladj előre, és ne dobd el a hitedet!

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája,
amelyet megad nekem az Úr, az igaz Bíró ama napon;
de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is,
akik várva várják az Ő megjelenését" (2Tim 4,7-8).

Egészen addig, míg be nem érünk győztesként a célba.

És a dicsőséges koronát az Úr, az Igaz Bíró szépen egyenként a fejünkre helyezi.
Olyan csodálatos és biztató.
Soha nem vagyunk egyedül.
Nem egyedül futunk, hanem az egész Menny serege mögöttünk áll, hogy győztesen beérjünk a célba.

Az Úr Jézusba vetett bizalmunkkal teli kézzel oszthatjuk a békességet, és a békesség övét tehetjük fel a derekunkra.
Az egész Menny erre biztat bennünket.
Gyere, gyere már nincs messze a cél!
Az egész Mennyország vár ránk!

 
Ne feledjük, hogy a könyörülő Istenné az utolsó szó, és nem az okoskodó, balga emberré!
Ámen.  
"Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13,13)
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.

ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES napokat kívánok minden kedves Látogatónak, és Olvasónak!

Dalszöveg:
Mert van ki mindent lát,
A távolból figyel.
Megvéd, ha bárki bánt,
S, ha félsz Ő átölel.

Hozzá szól a dal,
Ha senki más nem hall.

Fogd most két kezem,
Nézz rám Istenem,
Töltsd meg szívem fényeddel!

Minden nap új remény
-Míg benned élek én
Mint tűnő, tiszta fényt
-Úgy követnélek én
S, ha álmunk véget ér
-Egy csillag elkísér
S az éjből új nap kél...

Hozzá szól a dal,
Mit senki más nem hall.

Fogd most két kezem
Nézz rám Istenem,
Töltsd meg szívem fényeddel!

S, ha egy nap végül elsötétül minden,
Te vagy ki vársz és elrepítesz innen.
Egy út, egy élet megtalálni téged,
Melletted nem félek, már semmi sem fáj....

Mert, van ki mindent lát,
-És mindentől megvált
A távolból figyel
-És óv, ha menni kell
Megvéd, ha bárki bánt,
-Ő vigyáz majd rád
S, ha félsz Ő átölel.

Hozzá szól a dal,
Ha senki más nem hall.

Fogd most két kezem
Nézz rám Istenem,
Töltsd meg szívem fényeddel! 
Szövegíró: David Foster
Ének: Crystal együttes
Ének: Eredetileg Andrea Bocelli és Celine Dion duettje The Prayer.
Quest for Camelot /Bűvös kard/ című rajzfilmben is hallani ezt a dalt.

Visegrád, 2014. augusztus 01.

                                   Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                   Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius