2012. november 17., szombat

DRÁGAKŐ ÉS A KAVICS


Sorelválasztó

Kedves Látogató!

Az életben is legfontosabb disztingválni, megkülönböztetni; - ez jó - az rossz; - ez lényeges - ez lényegtelen; - ez fontos - az semmi.

Mindenkit meg lehet ismerni, hogy mi a kedves neki.
A lelki ember értéke belül van. Nagyon mélyen, vagy ha másik szempontból nézem, nagyon magasan.
Énjéhez, értékeihez egyszerűen nem lehet közelíteni sem, ezért nyugodt.

Az Úr Jézus meg is parancsolja:"Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja" (Mt 6,34).

Sorelválasztó

Isten a legelső és a legmélyebb szerelem

Nem hiányzik semmi, mert csak az egyetlen igazgyöngy kell nekem. Nagyszerű lelkiállapot alakul ki egy -egy ilyen emberben.
De van ennek egy másik oldala is; - mihez nem szabad ragaszkodni?
Mi a jelentéktelen, a semmi, a hiúságok - hiúsága, a szélkergetés?

gyerekeksorelválasztó

Nem az számít, hogy mid van, hanem hogy ki vagy

Őrült, aki hatalomért, rangért, aki a fölösleges vagyonért, pénzért - ami nem megélhetést szolgál - nyúzza, agyondolgozza magát.
És kié lesz minden?
Milyen nevetséges, amikor valaki mindenkinél okosabbnak tartja magát!
Vagy a vagyona, a pozíciója, a hatalma teszi őt talán értékessé és kiválóvá?

Sorelválasztó

Nem igaz, hogy boldogok azok, akik halmozottan élvezik az életet

Nem igaz, hogy boldogok a gazdagok. 
Nem igaz, hogy boldogok azok, akik erőszakkal mindent megszereznek.
Nem igaz, hogy boldogok azok, akiket nem izgatnak az élet nagy kérdései, és a mások nyomora.
Nem igaz, hogy boldogok azok, akiket dédelgetve vesz körül a világ.

"Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is" (Mt 6,21).

Sorelválasztó

Csak azok a boldogok, akiknek életük középpontjában az Isten, az Ő Országa, a Lélek, és a Szeretet áll

Akiben nincsen belső  béke, a szellemi életben törpe.
Csak a belső béke teheti képessé, hogy embertársaival magasabb szinten értekezzen, mint ahová őt az anyagi kényelem iránti fáradhatatlan igyekezete korlátozná.

Meggyőződésem szerint az emberiség vágyakozik arra, hogy ne süllyedjen el az anyagi világban, hanem, hogy abból kiemelkedjen.
Ahelyett, hogy a férj a feleségét, a szülő a gyermekét...ajándékokkal halmozná el, inkább arra tudna figyelni, hogy elég békét közvetít - e neki.
A feleségnek, a gyermekeknek nem inkább arra lenne szüksége, hogy belső sebeiket gyógyítsák...?

Sorelválasztó

Véleményem szerint itt az ideje, hogy az ember a lelki erejét a lelki javakra irányítsa

Ez őt az anyagi világban is tovább fogja segíteni. Nem az anyagi világ elutasításáról van szó.
Az élet szüntelen mozgás. Az ember anyagi világban testesült meg, de felül kell emelkednie rajta.
Fogadja el és tartsa becsben a testet, de térjen vissza eredeti szellemi elhivatottságához; - a test világát a szellem erejével átalakítani.

Ebben a megújulásban az imának, a fohásznak kegyelmes Istenünkhöz, lényeges szerepe van.
Az imának az ember érzelmi életére olyan jelentős hatása van, hogy érzelmi érettsége hőmérőjének lehet tekinteni.
Amennyiben olyan légkör alakulna ki, melyben az imádkozás fontos helyet töltene be, a nyilvános élet is rövidesen átalakulna.


Az imádság meghallgatása

"Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?" (Lk 11,9-13)

Sorelválasztó

Ma is nagyon sokan irgalomra várnak

A kiszolgáltatottak; - a gyermekek, akik védtelenek a hatalmas felnőttekkel szemben.
Az öregek, akiket igyekeznek a hozzátartozók félreállítani.
A munkavállalók félelmei, a megélhetésük miatt.
A szegények, akik titkolják, hogy mennyit nélkülöznek.
A lelki nyomorultak; - a szomorúak, a gyászolók, a betegek, a csalódottak, a senkiben, és a semmiben nem hívők...

Segíteni kell! Anyagilag is, ha csak lehet, de nincs kibúvó, mert jó szíve és jó szava mindenkinek van, ha olyan!

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti,
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is"
(Máté 6,19-21).

Arany sorelválasztó


Dalszöveg:

Homokba írva
Nem ezt vártad, nem így mondták.
Mást ígért a szív és mást a száj.
Megint tél van, megint fázol.
Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár...

Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.
Hagyni kell, hadd vigye a szél!
Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más.
Mielőtt megjegyezhetnéd.

Oda kell menni, megölelni,
Akkor is, ha nem te vagy a hibás!
Odamenni, esélyt adni, elengedni minden tartozást!
Hogyan tudnál tovább lépni,
Amibe' hittél, az már nem a tiéd.
Hogy lehetne bekötözni azt a sebet,
Ami szíveden ég.

Szövegíró - Előadó - Pintér Béla

Sorelválaszto


Visegrád, 2012. november 17. napján

                                                       Sok szeretettel:
                                                       Móritzné Nagy Ilona    teológus-misszionárius

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése