2012. július 28., szombat

LELKI KAPASZKODÓKedves Látogató! Szeretettel köszöntöm!

Öröm számomra látni, hogy a mai fiatalok keresik az utat, az alternatívákat. Ma rengeteg nyomás nehezedik ránk. Nagy szükség van arra, hogy a külvilág, és a média által közölt zűrzavaros "értékek" helyet a Szentírás kézzelfogható iránymutatást adjon.
Az Úr Jézus tanítása támaszt adjon ennek az "Új Nemzedéknek". Ez a tanítás, a Szentlélek által: hitet ébreszt, fényt gyújt, bátorít, konkrét cselekvésekre hív és biztos irányt mutat.
Egyik olvasónk a következőket írta: "...Csúnya szavak, borzalmas tettek, testet - lelket romboló dolgok helyett, inkább az Úr Jézus Igéjét adjuk egymásnak. A Szentírás minden napra megadja az útmutatást, hogy azon az úton tudjunk maradni, ahol Jézus szeretne látni bennünket."


Jézus megáldja a gyermekeket
"Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk:
"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket" (Mk 10,13-16).


Figyeljünk meg három dolgot
1. Az Úr Jézusnak mindig volt ideje a gyerekekre. Egy kisgyermek ötéves korára, szinte 75. százalékát megtanulja mindannak a dolgait, amit az életében tudni fog. Ezért igyekeznünk kell, hogy példaképek lehessünk azoknak a gyerekeknek a számára, akik megismernek bennünket.
2. Sajnálatos, hogy mi felnőttek nagyon sokat tudunk, de nem tudunk jól hinni. Tudásunk nagy, ám annál kevesebbet hiszünk. Értelmünkön vagy az élettapasztalatunkon átrostáljuk azt. A hitet túlkomplikáljuk. Az Úr Jézus csodálta a kisgyermekek bizalomra való képességét.
3. Az Úr bátorította, és szerette a gyermekeket.


A gyermeknek ki kell bontakoznia
A gyermekkel szembeni perfekcionalizmus (kiválóság), a tökéletességre való törekvés túl sokat követel. Sokat küzd azért, hogy a gyermek jó legyen, de túl keveset azért, hogy a gyermek boldog legyen.
Nem gitt a gyermek, akit kedvünkre formálhatunk, hanem személyiség akinek ki kell bontakoznia.
Az így elnyomott gyermek értéktelennek fogja magát érezni. Mert sose tudja elérni szülei kívánságát.
A szülői kívánalmakat a gyermek fejlődési korához és színvonalához kell mérni.

A család válsága
Asszonyok, Anyák és gyermekek szeretetért sóvárognak. De a Férj, az Apa esetleg csak a a televíziót bámulja. De nincs jobb vélemény a templomba járó férfiakról sem. Ők talán még ön igazultabbak, mint a többiek.
Egyetlen ismert gyógyszer van erre: Jézus Krisztus elfogadása. Ő képes arra, hogy modern korunk Anyáinak és Apáinak új szívet és lelket adjon.
Korunk asszonyai talán nagyobb szeretet, és figyelmesség hiányában szenvednek, mint elődeink. A különböző emancipációs mozgalmak feltámasztották bennük, a kölcsönös megbecsülés, és az egyenlőség elnyomott igényét.


Az Istentől független élet, igen gyászosnak bizonyult
A fogyasztói társadalom ezernyi elvont kényszere nyomaszt bennünket; venni kéne...venni kéne...kapni kéne...kapni kéne...
Ezt harsogja minden körülöttünk. Milliók érzik magukat szabadnak, de egyáltalán nem azok. Annyi minden fogva tart bennünket...
Növekszik a kapzsiság, a korrupció, a nagyfokú anyagi egyenlőtlenség, az előítélet, az antiszociális viselkedés...

Van megoldás
Ezt csodálatos egyszerűséggel foglalja össze az Úr Jézus.
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28).


Jó lenne ha Jézusra szeretnénk hasonlítani
Ebben az "elfoglalt világban" komolyan vennénk, hogy meg kell tanulnunk "jól" szeretni a gyermekeket.
A családok biztos létezésében, elsősorban a játékszabályoknak, a "szíven át", az érzelmeken keresztül történő eljutása a fontos.
Elsősorban a szeretet, a jó hirdetése, és elfogadása a döntő.
Gyermekeink szilárd, és egyértelmű viselkedési törvényeket kívánnak.
Miért tesszük őket olyasmiért felelőssé, amit nem tanítottunk meg egyértelműen velük?


Isten vezessen, ne az emberek
Születésünk pillanatától kezdve elkezdjük a keresést. Tudnunk kell, honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? És, merre kell tartanunk?
Egyedül az Úr Jézus változhatatlan, örökkévaló.
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni..." (Zsid 13,8-9).


Kedves Olvasók!
Vannak, akik keményen dolgoznak, tanulnak, vagy kisgyermekükkel foglalkoznak, de időnként kimerülnek testileg - lelkileg. Nagyon szeretnének egy "életadó" forrásból "inni".
Jézus hív bennünket:..."Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!"
Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni"...(Jn 7,37-39).

Hidd el, és hisszük, hogy ez a forrás létezik! Az élő Isten ma is fel akarja tölteni szellemi - lelki tartalékunkat. Nem szeretné, hogy "összetörjünk", és ott maradjunk az út szélén.
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem" (Zsolt 50,15).

A ma emberére rengeteg nyomás nehezedik. Megélhetési és pénzügyi terhek, a kilátástalanság szorongató ereje. Számtalan kínálat, felszínes értékek, a reklámok áradatával. Az emberi természetünk kívánságai, és még sok minden más. Mind - mind az életünket akarja irányítani. Ezért ha engedünk ezeknek, akkor az életünk csak rosszabb és rosszabb lesz.

De nem kell elsodródnunk, lelki válságba kerülnünk, ha tudatosan arra figyelünk, és aszerint cselekszünk, amire az Úr Jézus tanít bennünket.
Kívánom, hogy mindennap tapasztalják meg, hogy Isten tanításai működnek, az életünkben ma is!

DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!
Visegrád, 2012. július 27.
                                                         Szeretettel és üdvözlettel:
                                                         Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius
Kedves Barátaim! Kedves Olvasóim!
Nagyon szépen köszönöm a web oldalak látogatását, a bejegyzéseket, és a kérdéseket!

A Blog oldalon - az írásomhoz feltett szép videó - keresztyén dallam - azon belül református ének.
Református énekeskönyv
479.ének - Hinni taníts, Uram, kérni taníts!

Ramsey M.

1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, Neked Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj. Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts!
Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet, Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem: Állhassak csendesen. Hinni taníts!

Mascher Ray
F.: Thaly Lóránt


Sok szeretettel és testvéri öleléssel: Ilona

1 megjegyzés: