2013. január 29., kedd

A SZERETET AZ EGO OLDÓSZEREGalambok

"Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszont szeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. Kész akár a vereségre is, hisz helye és ideje Istenben van." /Pilinszky János/

A szeretet ABC ...

A. Alkalmazkodás
Á. Álmok
B. Becsület
C. Céltudatosság
Cs. Csend
D. Derű
E. Egységtudat
É. Élővilág tisztelete
F. Felelősség
G. Gondtalanság
Gy. Gyöngédség
H. Hála
I. Intuíció
Í. Ígéret földje
J. Jóság
K. Kitartás
L. Lelki egyensúly
M. Megbocsátás
N. Nevelés
Ny. Nyugalom
O. Oltalom
Ó. Óhaj
Ö. Öröm
Ő. Őszinteség
P. Pillanat szépsége
R. Ragyogás
S. Segítségnyújtás
Sz. Szenvedély
T. Tiszta szándék
U. Udvariasság
Ú. Új helyzetek
Ü. Üdvösség
Ú. Úr
V. Vidámság
Z. Zene
Zs. Zsenialitás

Ezek olyan kulcsszavak és viselkedésformák, amelyek nélkül a szeretet nem létezik, illetve annak csak egy torzult változata.
Fedezd fel ezeket az életedben...!
Érdemes ezekkel foglalkozni, mert nagy hatással vannak Rád, és környezetedre...!
Tágabb értelemben a világ sorsának alakulására...!

"Nem a nő vagy a férfi a lényeg, hanem a szeretet. Mindenben, amit szeretsz: Istent szereted. A szeretet az ego oldószere; a szeretet a legtermészetesebb forrás az isteni felé, és bármely irányból megtörténhet. Az alapvető kulcs: engedj a másiknak szabad utat, engedd be a szívedbe, a tudatodba, lelked legmélyébe." /Osho/

vegyes_35
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe

Nem! Senki ne hivatkozzon arra, hogy alig van ideje! 
Alig van ideje magára, gyermekére, házastársára, szüleire, barátaira, ismerőseire, embertársára! 
Túl sok a munkája, az elfoglaltsága! 
Mikor is beszélgettek egy jót, olvastak, írtak levelet szeretteiknek, meséltek jóízűen, játszottak vidáman, felszabadultan...?
Esetleg mondjuk például, kevesebb televízió nézése helyett...?

Szüleim, Nagyszüleim, Rokonaim tényleg nagyon sokat dolgoztak.
Egyszerűen éltek, hogy a háború után, újrakezdhessék az életüket.
Mégis rengeteg emlékem maradt szeretetükről.
Különösen a Nagymamámmal történő nagy beszélgetésekről, mesélésekről.
Kirándulásokról, rokoni, és baráti családok látogatásairól.
Milyen szerény ünnepeink voltak! Mégis telve volt reménnyel, várakozással.
Jó volt nagyon, összetartozott a család.
Szerettek minket. Ezért születtünk. 
A szeretet időt követel számunkra, a "szórakozások" rovására.
vegyes_211
A szeretet nem szóló, hanem duett: ha az egyiknél eltűnik, elnémul a dal

Mindannyiunknak szüksége van egy kis segítségre, Valakire, aki segít nekünk meghallani az élet zenéjét, hogy emlékeztessen, nem mindig ilyen rossz minden.
Valaki ott van...és az a Valaki meg fog találni téged.
dekoracio_262
Akarjunk szeretni

Ehhez nem kell szabályokat követni. Hanem csak Valakit kell követni - az Úr Jézus Krisztust! 
Sokan elmondhatjuk: - Uram Jézus, igen egyszer eljutott hozzám a hívásod, és én igent mondtam.
Megbocsájtottál, elfogadtál, és megtisztítottál.
Ezáltal, én is kaptam egy fehér ruhát. 
Mégis ha megkérdezné:
- Mondd gyermekem, még mindig fehér a ruhád?
- A föld sara nem fröccsent rá?
- Nincsenek rajta fekete foltok?
Esetleg: - önzés, közömbösség, hiúság, felszínesség, indulat, irigység, harag, hazugság, aggódás, szeretetlenség...?

Nem kellene szégyenkezve lehajtani fejünket, és azt mondanunk: 
- Uram Jézus, bocsáss meg, és kérlek, hogy tisztíts meg újra!
A mennyország kapujában nem a keresztlevelünket kérik, hanem azt nézik mi van a lelkünkkel.

vegyes_324
Tisztíts meg Uram, hogy így válaszolj egykor


"Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében" (Jel 7,14).
Ne légy önző a szívedben,
De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
Hogy mások is egyenek.


Gyengék vagyunk? Elbukunk? Rosszul szeretünk?
Vagy egyáltalán nincs bennünk szeretet?
Törekedjünk ezért a szeretetre!
Az ego oldószere a szeretet.
vegyes_212
A test mindig magáról beszél


"Boldogtalan vagyok. Nehéz az élet. Mindjárt megbolondulok. Örökké csalódok. Neki bezzeg megvan, amit én szeretnék. Ez engem idegesít......."


De a Lélek gyümölcse Krisztus - központú, és más emberekre irányuló.

Megfigyelhetjük, hogy az Igében a gyümölcs szó egyes számban van, pedig Pál apostol kilenc különböző fajtáját sorolja fel.

"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22).

disz_172
A SZERETET DICSÉRETE
Szeretethimnusz

A szeretet
"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
.................
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 
.................
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet" (1 Kor 13).
vegyes_154
Törekedjünk a szeretetre

A szeretet képes összekötni, a beteg összetört személyiségének darabjait egy egységgé.
A pszichiáter, ha ismeri is a szeretet gyógyító erejét, nem tudja előidézni, vagy receptre felírni azt.

Jézus Krisztus volt az, Aki pszichológiájában a szeretetre alapított élet magyarázatát megadta.
Ennek az életnek az elnyeréséhez az utat is megmutatta.
Szerinte az Isten szeretete szükséges ahhoz, hogy az emberi életet egységben láthassuk.
És ez természetesen nemcsak Istennek irántunk való szeretete.
Hanem a mi Őiránta, és a felebarátaink iránt érzett szeretetünk is.
Ezért állapítják meg többen is, hogy a vallás többet tud nyújtani, mint a pszichoterápia.
Mert a szeretetnek ilyen helyet biztosít az életünkben.
Törekedjünk ezért a szeretetre!

Váltsuk, váltsd valóra, amit Jézus mondott:
"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást" (Jn 13,34-35).
Angyal gif


Visegrád, 2013. január 29.

                                                               Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

1 megjegyzés:

  1. Törekedni kell rá, de nem mindenáron! A szeretet az egy olyan isteni kapocs, amely összeköt embereket, de csak akkor, ha egyformán törekszenek erre. Vannak emberek akiket az emberellenes cselekedetük miatt nem lehet szeretni.

    VálaszTörlés