2013. január 17., csütörtök

ÖRÖMTELI BIZTONSÁG - MAGVETÉS


Add tovább! 
"Az aranyszabály: "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták" (Mt 7,12).

Add tovább!
Rád bízom, Uram magam, Óh fogadj el engemet.
Vágyaim, minden utam, Hadd adjam át Teneked.

Kősziklaváram légy Te nekem, Szívem erős, ha Te fogod a kezem.
Szívem erős Benned, és nem fél, Kőszikraváram Te legyél.

Kezedre bízom magam, Tevéled szégyen nem ér.
Csalódás nem éri azt, aki Tebenned remél.

Kősziklaváram légy Te nekem.......(evangéliumi ének)

Add tovább!
"Az irgalmas samaritánus: "Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az aki irgalmas volt hozzá." Jézus ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj" (Lk 10,33-37).
  
Add tovább!
"Jézus megjelenik tanítványainak: "Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!" És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak" (Jn 20,19-23).

Add tovább!
"Az özvegyasszony két fillérje: "Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag ember sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát" (Mt 12,41-44).

Add tovább!
"Jézus az imádság meghallgatását ígéri: "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen" Jn 16,24).
  
Add tovább!
"Az okosak fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké" (Dán 12,3).

Milyen nagyszerű ígéret ez, amelyet csak az Úr Jézus adhat meg nekünk.
Vajon értelmes értelmes életet élünk?
Milyen csodálatos dolog az, ha valaki lelkeket tud megnyerni, felülemelkedve a világon.

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd és is megtagadom mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32-33). Ezt ígéri nekünk az Úr Jézus Krisztus.

Milyen csodálatos örömteli  biztonságban van, a felülről újjászületett zarándok. 
Mennyivel jobb ez minden világi dicsőségnél.
Összekötő kapocsként szeretettel fordulni társaink felé, az Isten által megadott tiszta élet ajándékát megmutatva.

Sorelválasztó
Add tovább!
"A léleknek magába kell szívnia, át kell hasonítania egy másik lélek érzelmeit, hogy aztán még dúsabban viszonozhassa azokat.
E szép emberi tünemény nélkül nincs élet a szívben, s a szív, levegő híján, kínlódva pusztul el" (Honoré de Balzac).

gyerekeksorelválasztó
Add tovább!
Kedves Látogatóim!
Az Úr Jézus a féltő szeretet hangján szólongat Bennünket.
Felismerjük Benne, a megmentőnket?
Vagy minket is meg fog siratni? (Lk 12,41-44)

"...hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!" (Mt 23,37)
Ez a féltő szeretet hangja. A hasonlat csodálatos.
A tyúkanyó veszélyt jelző hívására, a kiscsibéi hozzá futnak, és védelmet találnak a szárnyai alatt.

És, mi emberek? Ugyan: - mennek a dolgaink, nincs semmi komolyabb baj, süt a nap, béke van, meg amúgy is ráérünk, majd...majd...
A veszély annál nagyobb, minél kevésbé látszik, mivel az ember nem lát előre.
Csakis egyedül Isten tudja, tudhatja, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a jövő.
Figyeljünk szavára, amíg nem késő!

A JÓ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT - KEGYELMÉT KÍVÁNJUK!
Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.Angyal gifVisegrád, 2013. január 17.

                                                               Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                               Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius


3 megjegyzés:

 1. Köszönöm Istennek, hogy az Igéje által megismerhetem az igazságot és tudom, hogy hogyan kell élnem-e világban. Köszönettel tartozunk Drága Ilona, hogy Isten használ Téged, hogy segítséget nyújts olyan embereknek, akik még nem ismerték meg Isten igazságát. Ámen.Dicsőség Istennek minden Jézusért.
  További szép napot kívánok minden kedves Testvéremnek.

  VálaszTörlés
 2. isten ha létezik vajon megbocsájtja ha az ember végetvet az életnek nevezett szenvedésnek?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Kata!
   Egyetlen szóval leírva: NEM!!!
   Kérlek, hogy keress meg az email címemen:
   missziovisegrad@gmail.com
   Sok szeretettel és aggódva gondolva Rád: Ilona

   Törlés