2013. december 1., vasárnap

KARÁCSONY KOPOGTAT A SZÍVEDBEN


ÁLDOTT ADVENTI ÜNNEPET!
  Közeleg a karácsony, ezért most egy csodálatos dallal várakozzunk érkezésére.

Karácsonyi dal

Ha a tél beáll, és az ajtódon a karácsony kopog

Nyisd ki lelkedet, és a fényesség betölti otthonod.

Refrén:

A gyertya lángja égjen, és senki se féljen
Egy kevés nyugalmat adj nekünk Istenünk.
A gyertya lángja égjen, és senki se féljen
Egy kicsiny szerelmet adj nekünk Istenünk.

Ha a bánatod mint egy óceán, és nincsen egy sziget

Gondolj Énreám minden éjszakán, és elmegyek veled.

Refrén...


Azoknak is akik semmit se kapnak

Azoknak is akik mindent befalnak.
Szóljon a dal, szóljon a dal mindenkinek!

Refrén...4x

 Gömb dísz
Annyi év távlatából, nem is gondoltam, hogy mennyire aktuális most is, ez a csodálatosan szép dal.
Cserháti Zsuzsa az egyik legnagyobb, feledhetetlen magyar énekesnő volt.
Az Ő dalait hallgattam fiatal koromban.
Az Ő dalain nőttünk fel. Milyen sokszor hozott vigaszt számunkra...
A NÉGY ADVENTI GYERTYA

Négy gyertya égett az adventi koszorún.
Olyan csend volt, hogy hallani lehetett amit a gyertyák beszéltek.

Az első gyertya megpislant, és elkezdte:
a nevem:- BÉKE...öröm...
AZ ÉN LÁNGOM VILÁGÍT, DE AZ EMBEREK NEM TARTJÁK BE A BÉKÉT...
A lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt…

A második gyertya is rákezdte:
a nevem:- HIT...
DE AZ EMBEREK NEM AKARNAK TUDOMÁST SZEREZNI SEMMIRŐL, ÚGYHOGY HIÁBA VILÁGÍTOK ÉN IS...
Huzat támadt, és a gyertya lángja kialudt…

A harmadik gyertya szomorúan, és csendesen rákezdte:
az én nevem:- SZERETET...
MÁR NINCS ÉRTELME, HOGY VILÁGÍTSAK,
AZ EMBEREK FÉLRETOLTAK ÉS ELFELEJTETTEK...
És, a lángja sisteregve kialudt…

Egy kisfiú lépett a szobába, ránézett a gyertyákra, és így kiáltott: „NEKTEK ÉGNI KELL!“
És, majdnem sírva fakadt…

Ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is:- NE FÉLJ!... ameddig én égek, addig mindig van remény: 
a nevem:- REMÉNY...
ÉS, A KISFIÚ MEGGYÚJTOTTA RÓLA  A HÁROM KIALUDT  GYERTYÁT.

A REMÉNY lángjának soha nem szabad kialudnia…
Így a négy lángot:-
Békéét, Hitét, Reményét, és a Szeretetét őrizni kell mindörökre.
Béke - Hit - Remény - Szeretet
Advent, az éber várakozás Jézus Krisztus eljövetelére

Advent - maga az ünnep.
Mit is jelent az "Advent" szó?
Advent, Adventus Domini = Az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet.
Az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.

Jézus születésének az ünneplésére (karácsony) való előkészület.
Az advent négy vasárnapot foglal magában.
Az adventi koszorún, az egymást követő vasárnapokon, mindig eggyel több gyertyát gyújtunk, meg: - ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb számunkra.
  
Az Advent jelentése"ünnepélyes megérkezés"

Karácsony előtt, négy vasárnapon át készülünk az Úr megérkezésére.

Az ünnepélyes megemlékezés, elsősorban személyes újra átélésre szólít.
Egyben a várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje a Karácsonyra, Jézus születésére.

Az Advent ünnepe azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem valóság.
Megünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít.
Ezen a módon egyre mélyebben érzik át, Isten közeledését, a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását.
 
Az Úr eljövetelére emlékezünk meg az Adventben

Az Advent az Úr Jézus eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését.
Történelmi Úrjövet:
Az Ószövetség várakozása Krisztus első (alázatos) eljövetelére "az idők teljességében".
Kegyelmi Úrjövet:
A hívő lélek várakozása folytonos (lelki) eljövetelére a Karácsonyban.
Eszkatologikus Úrjövet:
Mindig készenlétben lévő, éber várakozásunk az Úr Jézus Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az Utolsó Napon.
 Sorelválasztó
A föld esztelen szerelmesei mégis, valóságos önkívületbe esnek bolond szenvedélyükben...

Semmit érő dolgokra, teremtményekre pazarolják szívük vonzalmát.

Nem, nem Istenem, nem lehet, hogy a földi szeretet legyőzze az Isten iránti szeretetet!
És, mi Úr Jézus, Téged csak kicsikét, és mértékkel szeressünk?

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom. örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4,4-5)
E világ urai jönnek és mennek...de a mi Urunk uralma örök, és Ő visszajön!

"Az Ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is" 
(Zsid 12,26). 

Figyelmes, békés, szeretetteljes, éber várakozás, reményteljes virrasztás jellemeze készülődésünket a karácsonyra.

 
"Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja: sem az ég  angyalai,  sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is" (Mt 24,36-37).

"Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" (Mt 24,44)


MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
 


Legyél a BÉKE (öröm), a HIT,a REMÉNY, a SZERETET nagykövete!
Küld tovább családtagjaidnak, barátaidnak, és ismerőseidnek!
 Angyal gif

ÁLDOTT ADVENTI ÜNNEPEKET! 
            
VARÁZSLATOSAN SZÉP - ÁLDOTT - BÉKÉS - BOLDOG - ÖRÖMTELI - MEGHITT KARÁCSONYI VÁRAKOZÁST KÍVÁNOK MINDENKINEK!
Visegrád, 2013. december 01.

                                        Sok szeretettel:

                                        Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

3 megjegyzés: