2012. június 14., csütörtök

A SZERETET ÖSSZEKÖT


A SZERETET DICSÉRETE
Szeretethimnusz

A szeretet
"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
.................
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 
.................
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet" (1 Kor 13).


Kedves Látogatók!

Köszönöm a kérdéseket. Igyekszem színes, életszerű példákkal közelíteni ezekhez.
Megpróbálok Önökkel, Veletek, és az Ifjúsággal együtt lélegezni, gondolkozni.

Nem! Senki ne hivatkozzon arra, hogy alig van ideje!

Alig van ideje magára, gyermekére, házastársára, barátaira, ismerőseire, embertársára! Túl sok a munkája, az elfoglaltsága!
Mikor is beszélgettek egy jót, olvastak, írtak levelet szeretteiknek, meséltek jóízűen, játszottak vidáman, felszabadultan...? Esetleg mondjuk például, kevesebb televízió nézése helyett?

Szüleim, Nagyszüleim, Rokonaim tényleg nagyon sokat dolgoztak.
Egyszerűen éltek, hogy a háború után, újrakezdhessék az életüket. Mégis rengeteg emlékem maradt szeretetükről.
Különösen a Nagymamámmal történő nagy beszélgetésekről, mesélésekről.
Kirándulásokról, rokoni és baráti családok látogatásairól. Jó volt nagyon, összetartozott a család.
Szerettek minket. Ezért születtünk.

A szeretet időt követel számunkra, a "szórakozások" rovására.
Akarjunk szeretni! Ehhez nem kell szabályokat követni.
Hanem csak Valakit kell követni - az Úr Jézus Krisztust!

Gyengék vagyunk? Elbukunk? Rosszul szeretünk? Vagy egyáltalán nincs bennünk szeretet?
Törekedjünk ezért a szeretetre!

A szeretet összeköt

A szeretet képes összekötni, a beteg összetört személyiségének darabjait egy egységgé.
A pszichiáter, ha ismeri is a szeretet gyógyító erejét, nem tudja előidézni, vagy receptre felírni azt.

Jézus Krisztus volt az, Aki pszichológiájában a szeretetre alapított élet magyarázatát megadta.
Ennek az életnek az elnyeréséhez az utat is megmutatta.
Szerinte az Isten szeretete szükséges ahhoz, hogy az emberi életet egységben láthassuk.
És ez természetesen nemcsak Istennek irántunk való szeretete. Hanem a mi Őiránta, és a felebarátaink iránt érzett szeretetünk is.
Ezért állapítják meg többen is, hogy a vallás többet tud nyújtani, mint a pszichoterápia. Mert a szeretetnek ilyen helyet biztosít az életünkben.

A szeret éhség összetevői és jelei

1. Éhezi az elismerést és a dicséretet
2. Tudatában van: értéke teljesítményétől függ
3. Fél attól, ha hibázik, retorzió következik
4. Csökkent értékűnek érzi magát
5. Ennek ellensúlyozására: gyakran henceg
6. Álarcot visel: nem meri feltárni magát
7. Emiatt sebezhetővé válik
8. Függőségbe kerül azoktól az emberektől, akik figyelemre méltatják
9. Nem képviseli saját véleményét
10. Motivációja gyakran: rejtett agresszió
11. Falakat épít maga köré, ezért nehezen megközelíthető
12. Állandóan félreértések és magyarázkodások kereszttüzében él
13. Támadó modorban kommunikál
14. Fel nem ismert és el nem vállalt feszültségekkel küszködik, nem tudja mi a baja
15. Rávetíti környezetére saját lelki tartalmát

Egyetlen gyógyszere 

* a bölcs
* türelmes
* figyelmes
* tartós
* nevelő, tanító jellegű
* példaadó
* megbocsátó
* Személyiségét felmelegítő szeretet,
amely egészséges atmoszférát teremt körülötte, amelyben felnövekedhet.

Ez a szeretet nem azonos a vággyal

Nem is a kényszer, hanem a szabadság légkörében születik.
Ajándék és lehetőség ez.
Az még nem igazi szeretet, ami ezt mondja: "Szeretlek téged, mert szükségem van rád."
Az igazi így szól: "Szükségem van rád, mert szeretlek téged."

A szeretet nem érzés, hanem inkább viszonyulás

De amíg nem kaptunk szeretet nem is tudunk adni. Adni és kapni tudó szeretetet, ez a személyiség érettségének legbiztosabb jele.
A szeretet a viszonzás várása nélküli szolgálatban jelentkezik.

Istenné a legtökéletesebb szeretet

..."Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).

Amikor az Úr Jézust elfogadjuk, ezt a szeretetet fogadjuk be.
Mert Ő személyesítette meg Isten irántunk való szeretetét.
Azzal mutatjuk meg, hogy "mi is szeretjük Őt", és ezt komolyan vettük.

 "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket" (1Jn 4,18-19).

Ez a szeretet gyakorlatilag is hozzáférhető

Mégpedig a Szentlélek által.
Aki ráébreszt szükségleteinkre és a lehetőségeinkre.
A hit által - ami nem érzés, hanem teljes elfogadás - döntés.
A szeretetben erő van, mert általa Jézus Krisztus lakik bennünk.
Ez az erő éltet naponként és segít önzésünk leküzdésében, a mások felé fordulásban.

A szeretet összeköt

A modern ember viszont egy csomó veszélylehetőségektől szorong. Siker, pozíció, szeretet, s.t.b. elvesztése, és nem talál feloldódást belőle.
Ezért a szorongás károsabb az idegeinkre, mint a valóságos veszélyhelyzet félelme.

Félelmünk és szorongásunk a bizonytalanságérzetből születik, amely belső konfliktusaink formájába öltözik fel bennünk.
De ha komolyan vesszük, hogy Isten szeret bennünket, ez a "szeretet kiűzi a félelmet."
Akik az Úr Jézus akarata szerint élnek, azok tudnak szeretni, és felelősséget vállalnak egymásért.

Váltsuk, váltsd valóra, amit Jézus mondott: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást" (Jn 13,34-35).

Visegrád, 2012. június 07.
                                                        Sok szeretettel és üdvözlettel:
                                                        Móritzné Nagy  Ilona   teológus-misszionárius

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése