2013. október 20., vasárnap

SZERELEM - SZERETET LÉLEKBŐL FAKADÓ HANGJAMagam előtt látom szeretett Nagymamám ajkáról felhangzó sóhajt, és szinte fülemmel hallom, a legkedvesebb szerelmes énekét.
Képzelhetitek ámulatomat, ahogyan már csak a legkisebb élő gyermeke Kereszt Anyukám énekli szívszorító - érzelmes hangján.
Könnyes szemmel, nyitott lélekkel, összeszoruló szívvel emlékezem, szép, kedves, dolgos Nagymamámról.
Hat gyermeke született.
Az első kislányát, Kiss Ilonkát kisgyermek korában, "torokgyíkban" elveszítették.
Albert nevű fia, soha nem tért vissza a háborúból, ismeretlen helyen halt meg.
Zoltán ugyan hazatért betegen a frontról, de nemsokkal utána tífuszban meghalt.
Nagybátyám, Édesanyám, Kereszt Anyukám, és Nagyapa túlélték a háborút.

Mindezek ellenére sohasem fordult Isten ellen Nagymamám.
Csodálatos módon bizonyítva Isten szeretetének, és kegyelmének egyetemességét az életével.
Nem igazán értettem, hogyan születhetett meg Jézus Krisztus valósága, nap mint nap a nehéz sorsában.
Értetlenül hallgattam, hogy akik Istenhez tartoznak azoknál ez így van, és nemcsak egy "angyali üdvözlet" létezik.
Nagymamám készen állt, hogy bármi legyen is a terve Istennek az életével, "Isten ajándékait" a "fülembe súgja".
Ennyiből állt az én hitéletem - de mégis biztos alapot adott számomra a későbbiekben.
Erre az alapra csak a 2003. esztendejében történt borzalmas autóbaleset után kezdtem "építeni".
2004. évében "újjászülettem", és 2005-2010. időszakában végeztem el a teológiát, hittudományi karon, és missziói szakirányon.

Krisztusban gyökerezhet az életünk azáltal, hogy mások segítenek érett keresztyéné válnunk.
Hitünk által reményt nyújthatunk a kétségbeesetteknek, vigaszt és nyugalmat adhatunk a betegeknek, bátoríthatjuk az egyedül élőket... 

Kedves Barátaim! Kedves Látogatóim!
Nagymamám éneke nagyon régi, így csak a szövegének üzenetét, lelkiségét adhatom át számotokra.
A gyertyák égjenek minden Nagymamának, Édesanyának, és a már eltávozott Szeretteinknek.
Angyal gif
  
Ne hitegesd...     
Ne hitegesd, ne csalogasd az én szívem meghalt,
Nem tud az már szerelemről, boldogságról több dalt.
A te árva megtört szíved, későn dobbant értem,
Pedig-pedig valamikor, csak egy csókot kértem.

Elkerülsz mert szegény vagyok, azt beszéled másnak,
Szóba nem állsz olyanokkal, kik dolgozni járnak.
Neked olyan kislány nem kell, kit gyötör a munka,
Azt gondoltad kinek keze, a Lelke is durva.

Elkerülsz mert szegény vagyok, mindenkinél jobban,
Nálamnál hűbb, igazabb szív érted sose dobbant.
Szerettelek, becéztelek, mint kényes virágot,
Most pedig csak siratgatlak, mint egy régi álmot.

Azt gondoltad a kunyhóban nem tudsz boldog lenni,
Azt gondoltad aki szegény, nem tud az szeretni.
Pedig az a Nagy Úr Isten, nem tekintett rangot,
Szívet nemcsak gazdagoknak, szegénynek is adott.

Pedig az a Nagy Úr Isten, nem tekintett rangot,
Szívet nemcsak gazdagoknak, szegénynek is adott.

A szeretet a kereszténység legfőbb értéke...

Mert Isten maga a szeretet.
Ezért küldte el a menny dicsőségéből egyszülött Fiát, hogy emberi formát felvéve a szeretetet hirdesse az emberiségnek.
A karácsony ünnepét, a szeretet ünnepének kellene tekinteni az egész világon.
Mert Isten nagy szeretetéből elküldte Fiát e világba, hogy a világ üdvözüljön Ő általa.
Egyedül az Úr Jézus: az Út, az Igazság, és az Élet...

Egyetlen Út vezet az Atyához, az Úr Jézus Krisztus.
Sem a gyülekezethez tartozás, sem a vallási hagyományok követése, sem a jó cselekedetek, sem a tökéletes életvitel nem vezet az Atyához.
A testi halállal nem ér véget az életünk...

Sok ember azt hiszi, hogy a test halálával mindenek vége.
Megszűnik az élet, és a test elporlik.
Ezáltal, az emberek már csak emlékezetünkben élnek, hogy jó ember, vagy rossz ember volt.
Isten azonban nem így rendelte el.
A Biblia írja, hogy ugyan a test visszatér a földbe, de a lélek visszatér Istenhez.
Isten adta az életet, és lelki, szellemi testben tovább élünk.
De nem mindegy milyen helyen.
Ma a kegyelmi időket éljük...

A választás mindig saját magunkon áll. 
Ne hallgass a világ ámítására, amely a Sátán szellemiségét képviseli.
Hallgass Isten üzenetére amely a Bibliában le van írva:
"Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.  
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik"
(Márk 16, 15-16).

Azért küldte el Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy átmenjél a halálból az életbe, amely csak az Atya Isten Fiában van.
Akié a Fiú, azé az Élet.
Mert a tanítványoknak "Jézus így válaszolt:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6).
Ne tétováz válaszd inkább az életet, és nem a halált...

Térj meg, keresztelkedj meg a Jézus Krisztus nevére, és megkapod a Szentlélek ajándékait.
Mindent megtudhatsz Istenről, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Ez mind meg van írva a Szentírásban, amely az Istennek Evangéliuma.
A Biblia örömhírt, örömüzenetet jelent minden hitre jutott ember számára.

"Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán" (2Kor 4,5-6). 

MINDEZEKÉRT - DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS! 
ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!

Visegrád, 2013. október.20


                 Sok szeretettel és üdvözlettel:

                 Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

1 megjegyzés: