2013. július 13., szombat

KÖZÖNYÖSSÉG - NAPFÉNY HELYETTJátszunk az igazsággal

Az embereknek a kegyelem ténye nem okoz gondot.
Természetesnek tartjuk, és elvárjuk, hogy Isten kegyelme határtalan, adakozó legyen.
Ez csodálatosan bizonyított Jézus Krisztus kereszthalálában.
Kegyelme minden vitán felülálló.
De amikor az "igazság" tényéhez érkezünk, a világ tiltakozik.
Sokak számára az igazság irányíthatóan hasznos dolog, és oly rugalmas, hogy bátran rendelkezhetsz a "magad igazságával".
Tehát, számodra és számomra felmerül a kérdés:
"Játszunk az igazsággal?"
Nem lennénk az elsők között, akik az Úr Jézus szavait elferdítik, hogy megfeleljenek saját álmaiknak, és helytelen óhajaiknak.

Képesek vagyunk-e észrevenni a hamis igazság kijelentéseit, és a téves gondolkodást.
És hasonlóképpen, hajlandóak vagyunk-e bátran beszélni az igazságról jóindulatúan, de azért határozottan, hogy rávilágítsunk.
Krisztus kegyelmének közvetítői lehetünk, és azoknak kell lennünk.
Figyeljünk az igeversre, és legyünk az Úr Jézus igazságának közvetítői is.
"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1,14).
Sajnálatos, hogy ma nagymértékű a közönyösség

Tanmese
Volt valaha négy ember, úgy hívták őket:
Mindenki, Valaki, Bárki, Senki.

Akadt egy fontos elintéznivalójuk.
Mindenki azt hitte, hogy Valaki elintézi.
Bárki elintézhette volna, de Senki nem tette meg.

Valaki ezért méregbe jött, hiszen Mindenki
kötelessége lett volna. Mindenki viszont
biztos volt abban, hogy ezt Valaki elintézi.
Közben Senki nem vette tudomásul, hogy
ezt Bárki elintézhette volna.

A mese úgy végződött, hogy:
Mindenki hibáztatott Valakit azért,
amit Bárki megtehetett volna,
de Senki nem tette meg.

Pedig minden ellenségesség között a legveszélyesebb a GŐG - a KÖZÖNY
Sok esetben ember - embernek a farkasa...
Az Istentől független élet, igen gyászosnak bizonyult...
A fogyasztói társadalom ezernyi elvont kényszere nyomaszt bennünket; venni kéne...venni kéne...kapni kéne...kapni kéne...
Ezt harsogja minden körülöttünk.
Milliók érzik magukat szabadnak, de egyáltalán nem azok.

Annyi minden fogva tart bennünket...
Növekszik a hatalomvágy, a kapzsiság, a korrupció, a nagyfokú anyagi egyenlőtlenség, az előítélet, az erőszak, az antiszociális viselkedés...
A földön minden gonoszságnak csak egyetlen oka van: "Ez az enyém!"

Az Újszövetség "gőgnek" nevezi ezt a magatartást.
Amelyben az ember saját személyét és erejét magasra emeli.
Megveti a felebarátját, és csak a földi dolgokban bízik.
Megveti az Isteni törvényt (Jak 4,16 ; 1Tim 3,6).

Sorelválasztó
Az Úr Jézus békéje
Jézus békéje ajándék mindenkinek aki kéri.
Olyan béke ez, amelyben személyiségünk örvendezik.
A "világ békessége" előbb-utóbb kétségbeeséshez és csalódáshoz vezet.
A világ békéje a hatalom és a birtoklás ingatag talajára épül.
A világ békéje az ellenség kompromisszuma: egyenlőre nem öljük meg egymást.

Jézus békéje a megbocsátás és a békéltetés szolgálatát is magába foglalja (2Kor 5,16-21).
Az Úr Jézus békéje akkor áraszt el bennünket, ha a Szentlélek által Jézus Krisztus lesz életünk középpontja.


Isten szándéka megvalósul
Tudjuk, hogy történelmünkben voltak uralkodók, akik ténylegesen vágytak arra, hogy segítsenek az embereknek. Sajnos erőfeszítéseik, csak rövidtávon működtek, és jártak sikerrel.
Teremtőnk nagyon sokáig engedte, hogy az emberi uralom hiányosságai mára már mindenki számára nyilvánvalókká legyenek. Teljesen rossz irányba mennek a dolgaink.
Isten ígéretei szerint, most már meg fogja tenni, hogy hamarosan közbelép.
Az Úr Jézus megmondta, és megígérte, hogy Isten belép az emberi ügyekbe, az emberi történelembe. 
Megálljt fog parancsolni a háborúknak, a szomorúságnak, a szenvedésnek, a mások kizsákmányolásának, a gőgnek, a közönynek, a betegségeknek, és a halálnak.

Az Úr Jézus emiatt nagyon haragszik, mert Ő szereti a gyengéket
"Ezért így szól az én Uram, az Úr:
Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között.
Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket.
De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között!"(Ez 34,20-22)

Kedves Olvasóim!
Sokszor úgy tűnhet számunkra, hogy a kemény szívű, lelketlen emberek - a múltban - de a jelen világunkban is büntetlenül lépkedhetnek át másokon keresztül...
De minden büszke, bántó szavaik, és tetteik fel vannak jegyezve - ezekről számot kell majd adniuk a Nagy Bíró - az Úr Jézus ítélőszéke előtt!
A Szentírás ma is tanácsolja számunkra:
"Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani" (Zsolt 146,1-3).

Kedves Látogatóim!
Kérlek, hogy légy türelemmel, és tedd a dolgodat...Jézus látja a fájdalmaidat, szomorúságodat, meglátod, hogy meg fog segíteni.
Kérjük a Szentlélek Isten segítségét, hogy mutasson utat folyamatosan számunkra!
Tedd a fájdalmaidat, az Úr kezébe...!
Ezt csodálatos egyszerűséggel foglalja össze az Úr Jézus:...
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28). 
Mi csakis az Úr Jézusra tekintsünk, bízzunk, és higgyünk Benne, legyen Ő a Bíró!
Jézus hamarosan visszajön, nem hagy bennünket árván:
"Bizony, hamar eljövök" (Jel 22,20).
Ó Urunk, édes Istenünk - Jöjj hamar, Uram Jézus! Ámen.


ÁLDOTT LEGYEN ÉRTE AZ Ő SZENT NEVE!
DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!

Kérjük együtt, hogy e lelki üzenet mindenütt fogékony, és nagylelkű szívre találjon.

Visegrád, 2013. július.13

                         Sok szeretettel és üdvözlettel:
 Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

Köszönet a fenti videó Feltöltőjének -  "halálba sodor a lépted"...a magyar ének fordításai mindig igényesek voltak...a szinkronok néha felülmúlták az eredetijét.
"Halálba szállnak a gépek"...értékeld az életed, és utasítsd el a HÁBORÚT!!! EZ A MONDANIVALÓ! Soha többet háborút!
Ezt a musicalt Debrecenben, a Híradó moziban néztem, a 80-as évek közepén, iszonyú mélyen megérintett...Meghatározó filmje volt, az angolul szóló dalokkal együtt.
Minden fiatalnak ajánlom, mert SOHA NE LEGYEN HÁBORÚ!!!
Bárki meghalhatott értelmetlenül...szörnyűség???
De minek, miért halnak meg fiatalok?
Vajon akik a halálba küldik Őket, a szemükbe tudnának-e nézni, a szenvedéseik, a haldoklásaik, és a haláltusáik közepette?
Szemükbe tudnának nézni, a megtört szívű Édesanyáknak, Apáknak, szerelmes lányoknak, feleségeknek, és az ártatlanul árván maradt kisgyermekeknek...testvéreknek...rokonoknak???

1 megjegyzés:

 1. Muito Lindo Parabéns !
  Prezada Irmã... Eu Tenho um Hino Que Fala de Paz Em Toda Terra... Mas Ninguém Conhece ! Eu Não Tenho um Cantor ou Cantora Que Seja Conhecido Mundialmente Para Cantar a Canção e Que... Todos Cristãos Cantem em Todos Continentes ! A Canção é Muito Linda ! Mas Aqui no no Meu Pais o BRASIL... Só Há Interesse Por Dinheiro $$$$... Eu Quero Que Todos Cristãos Levem Está Mensagem Através da Música...A Toda Criatura em Qualquer IDIOMA... A M E N... A M E I N !

  MARCOS DE ASSIS COMPOSITOR E POETA
  RIO DE JANEIRO - FROM BRASIL.
  marcosdeassiscompositorepoeta@gmail.com
  marcosdeassis.compositor@gmail.com

  VálaszTörlés